PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Maramureş: Palatul administrativ judeţean va intra în proces de reabilitare şi modernizare

Palatul administrativ din municipiul Baia Mare în care funcţionează Prefectura, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş, Direcţia Judeţeană Agricolă şi alte instituţii descentralizate urmează a fi reabilitat, a anunţat, miercuri, serviciul de comunicare al CJ.

Proiectul „Reabilitare Palat Administrativ” a fost votat de consilierii judeţeni în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 3 „O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul”, Obiectiv specific 2.1 „Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” , Acţiunea b) Sprijinirea eficienţei energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu.

Conform aceleiaşi surse, valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 171.062.206,87 lei (inclusiv TVA).

Potrivit proiectului, contribuţia proprie în proiect a judeţului Maramureş, care este de 71.786.206,87 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 67.992.436,95 lei (inclusiv TVA), cât şi contribuţia de 3,68% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.793.769,92 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea proiectului.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiţii optime se vor asigura din bugetul propriu.

Totodată, se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcţionării, întreţinerii şi serviciile asociate necesare ale proiectului pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către judeţul Maramureş.

Palatul administrativ a fost construit la începutul anilor 70, şi îmbină elemente arhitectonice specifice Maramureşului, armonizate perioadei respective. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE