PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Lucrări de cadastru, gratuit pentru cetăţeni, în peste 80% dintre localităţi

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) realizează lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gratuit pentru cetăţeni, în 2.395 de unităţi administrativ-teritoriale, reprezentând 80% din totalul de 3.181.

Potrivit unui comunicat al ANCPI transmis, miercuri, AGERPRES, suprafaţa pentru care vor fi deschise noi cărţi funciare este de aproximativ 7 milioane de hectare. Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI şi din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

ANCPI a finalizat, în primele şapte luni ale anului, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în 29 de comune. Până în prezent, ANCPI a înregistrat în evidenţele de cadastru şi carte funciară, gratuit pentru cetăţeni, imobilele din 197 de localităţi şi 22.634 de sectoare cadastrale, prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).

Dintre cele 197 de localităţi în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor, 76 au beneficiat de fonduri europene, prin proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, finanţat prin Programul Operaţional Regional. În prezent, se desfăşoară lucrări de cadastru sistematic, la nivelul întregii localităţi, cu finanţare europeană, în 491 de comune.

Totodată, dintre cele 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvenţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 7,15 milioane de hectare (75%).

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară are ca scop înregistrarea gratuită pentru cetăţeni a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul local al primăriilor. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE