PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Bihor: Consiliul Judeţean a înfiinţat o Unitate de Achiziţii Centralizate (UCA)

Consiliul Judeţean (CJ) Bihor a finalizat procesul de înfiinţare juridică a Unităţii de Achiziţii Centralizate (UCA) din structura proprie, care va derula toate achiziţiile publice ale instituţiei şi ale unităţilor subordonate, cu scopul derulării de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări în sistem centralizat şi eficientizării utilizării fondurilor publice.

Potrivit unei informări a CJ Bihor, consilierii judeţeni au aprobat, joi, normele specifice de desfăşurare a activităţii Unităţii de Achiziţii Centralizate, structură înfiinţată în baza H.C.J. nr. 116/26.04.2023 sub formă de compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei Economice a instituţiei.

„Prin aprobarea normelor de funcţionare, UCA intră în etapa de operaţionalizare, în cadrul căreia vor putea fi derulate, în sistem centralizat, proceduri de achiziţii publice de la nivelul Consiliului Judeţean şi al instituţiilor subordonate. Obiectivul general este cheltuirea eficientă a banului public. De exemplu, bunurile care asigură funcţionarea zilnică a instituţiilor, cum sunt articolele de papetărie sau birotică, vor putea fi achiziţionate centralizat, la preţuri mai bune”, a declarat vicepreşedintele CJ Bihor, Călin Gal.

Aprobarea proiectului de hotărâre de către consilierii judeţeni este rezultatul protocolului de colaborare semnat de către CJ Bihor cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) în cadrul proiectului „Sprijin pentru ANAP pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea a patru Unităţi de Achiziţii Publice Centralizate la nivel local”, proiect care vizează asigurarea de asistenţă de specialitate în vederea înfiinţării şi operaţionalizării UCA.

Înfiinţarea unităţilor de achiziţii publice centralizate la nivel local este una dintre măsurile prevăzute în Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice, aprobată prin H.G. 901/2015 care vizează încurajarea agregării cererii de produse, servicii şi/sau lucrări între autorităţile contractante prin înfiinţarea de unităţilor de achiziţii centralizate la nivel local.

Continuarea demersurilor de înfiinţare a unităţilor de achiziţii publice centralizate la nivelul administraţiei publice locale este prevăzută şi în noua Strategie Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice 2023-2027 care prevede ca un număr tot mai ridicat de autorităţi contractante să dispună de acces la achiziţii centralizate, inclusiv la achiziţii strategice prin intermediul UCA la nivel central/local.

De asemenea, strategia urmăreşte şi încurajarea de măsuri suplimentare pentru facilitarea accesului IMM-urilor la procedurile de achiziţii centralizate, inclusiv prin implementarea unei platforme de dialog între reprezentanţii UCA şi ai IMM-urilor şi prin implementarea unui program de dezvoltare a aptitudinilor IMM-urilor în domeniul achiziţiilor centralizate. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE