PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiect de reorganizare a ASPA: Personalul de execuţie, suplimentat cu 21 posturi; structura de conducere, diminuată cu patru posturi

Autoritatea pentru Supravegherea şi Proiecţia Animalelor urmează să fie reorganizată, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa de vineri a Consiliului General al Capitalei.

Structura personalului de conducere urmează să fie redusă cu patru posturi (de la 17 la 13), iar structura personalului de execuţie va fi suplimentată cu 21 de posturi, potrivit notei de fundamentare. În final, structura de personal a ASPA va fi suplimentată cu 17 posturi.

Se propune înfiinţarea de zece noi posturi de muncitor necalificat, a unuia de muncitor calificat la birourile teritoriale, a patru noi posturi de inspector de specialitate şi a unuia de referent la Biroul Programe, precum şi a unui nou post de inspector de specialitate, a patru noi posturi de muncitor necalificat şi a două posturi de şofer la Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân.

Se mai are în vedere înfiinţarea a două noi posturi de inspector de specialitate la Biroul Registratură şi Relaţii cu publicul, a două noi posturi de consilier juridic, iar un post de muncitor necalificat din Serviciul Tehnic urmează să se transforme în post de muncitor calificat.

Potrivit actului normativ, se desfiinţează două posturi vacante de director, se reduce structura Biroului Financiar cu un post vacant de inspector de specialitate, Serviciul Achiziţii se transformă în birou, iar postul vacant de şef de serviciu se va transforma în şef birou.

De asemenea, se propune desfiinţarea serviciilor de Urgenţă şi Resuscitare Veterinară şi de Evidenţă, Monitorizare bază de date, IT.

Modificările propuse vor avea un impact financiar de 55.524 lei, reprezentând fond de salarii.

Conform notei de fundamentare, în prezent, instituţia funcţionează cu personal angajat în temeiul unor contracte individuale de muncă, din cele 89 de posturi aprobate, 17 fiind de conducere.

„În prezent, instituţia se confruntă atât cu lipsa unor posturi şi compartimente cu rol esenţial în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţi în condiţii optime, cât şi cu o distribuţie inadecvată a personalului în cadrul serviciilor şi compartimentelor, în contextul în care repartizarea personalului nu mai reflectă nevoile reale raportate la volumul de sarcini ale respectivelor subdiviziuni, ajungându-se în situaţia în care unele structuri să fie supradimensionate, iar altele să ducă lipsă de personal”, se explică în document.

Totodată, sunt invocate concluziile rapoartelor Corpului de Control nr. 679/06.12.2021 şi Direcţiei Auditul şi Managementul Calităţii nr. 1/2021 privind necesitatea actualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE