PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Licitaţie pentru consolidarea şi reabilitarea termică a clădirilor publice; valoare de până la 698 milioane de lei

Primăria Sectorului 6 anunţă licitaţie pentru un acord-cadru pe patru ani, cu o valoare estimată cuprinsă între 558 şi 698 de milioane de lei, în vederea lucrărilor de modernizare, consolidare, renovare, extindere şi creştere a eficienţei energetice a clădirilor publice.

Este vorba despre unităţi de învăţământ, pieţe, sedii administrative, locuinţe sociale, unităţi sanitare.

Se estimează că vor fi încheiate aproximativ trei contracte subsecvente anual, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a modifica numărul contractelor subsecvente în funcţie de bugetul alocat şi de necesităţi, în conformitate cu prevederile legale.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 70%, experienţa profesională a managerului de proiect 10%, perioada de garanţie a lucrărilor 10%, iar planul de management al calităţii lucrărilor executate va avea o pondere de 10%.

Ofertanţii vor trebui să prezinte lista principalelor lucrări executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Acestea trebuie să aibă o valoare cumulată totală de cel puţin 170.000.000 lei fără TVA, realizată la nivelul a maxim trei contracte de lucrări similare.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 22 august. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE