PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Bihor: Atribuţii noi aprobate de CJSU, pe fondul schimbărilor climatice; între ele – actualizarea normelor privind construcţiile

Comitetele pentru situaţii de urgenţă de la nivelul judeţului Bihor vor avea atribuţii noi ca urmare a schimbărilor climatice, printre ele numărându-se actualizarea normelor existente pe linia realizării construcţiilor.

Conform unui comunicat transmis, miercuri, de Cancelaria Prefectului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a aprobat completarea atribuţiilor comitetelor de urgenţă de la nivelul judeţului Bihor cu prevederi privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de schimbările climatice.

„Din păcate, schimbările climaterice au generat constant în ultimii ani fenomene meteo extreme, de la secetă severă la inundaţii. Este în primul rând datoria noastră, a instituţiilor statului, să acţionăm în comun pentru a preveni şi a minimiza impactul acestora. Vom depune toate diligenţele pentru ca bihorenii să fie cât mai bine protejaţi. Totodată, este datoria fiecărui cetăţean să adopte un comportament responsabil faţă de mediul înconjurător”, a precizat, conform sursei citate, prefectul Dumitru Ţiplea.

Astfel, în sarcina comitetului judeţean şi a comitetelor pentru situaţii de urgenţă locale intră vor intra mai multe atribuţii noi, care se referă la educarea şi conştientizarea membrilor comunităţii privind efectele încălzirii globale, respectiv implicarea acestora în campanii publice/private de limitare a acestui fenomen, actualizarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor şi a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi punerea în aplicare a hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii întocmite de Administraţia Bazinală de Apă, dar şi modernizarea sistemelor de avertizare timpurie şi extinderea zonelor de acoperire a acestora.

În plus, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă îşi vor consolida capacitatea de răspuns prin asigurarea pregătirii şi dotării suplimentare, normele existente pe linia realizării construcţiilor vor fi actualizate pentru a corespunde condiţiilor de climă din prezent, iar în domeniul apelor, se va urmări gestionarea eficientă a resurselor de apă prin îmbunătăţirea sistemelor de gospodărire a acestora, creşterea rezervelor şi limitarea la maxim a pierderilor, precum şi creşterea gradului de siguranţă barajelor şi digurilor şi conservarea ecosistemelor acvatice.

În ce priveşte mediul, se vizează creşterea suprafeţelor verzi şi a celor împădurite inclusiv prin utilizarea terenurilor inapte folosinţelor agricole, aplicarea legii privind crearea sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, arată sursa citată.

Totodată, sunt introduse atribuţii privind gestionarea eficientă a deşeurilor prin consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al acestora, respectiv adoptarea unor măsuri administrative care să permită scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cancelaria Prefectului a menţionat, în comunicat, că integrarea în planurile de management al riscului a hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii, întocmite de Administraţia Bazinală de Apă în cadrul proiectului ROFloods, reprezintă o premieră în administraţia din România. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE