PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 3: Licitaţie pentru servicii de proiectare în vederea realizării de lucrări de reabilitare şi modernizare; valoare – 136.000.000 lei

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SEAP licitaţie pentru servicii de proiectare necesare lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirilor şi spaţiilor administrate de autoritatea locală.

Este vorba de un acord-cadru cu o durată de 48 de luni şi cu o valoare totală estimată de 136.985.000 lei.

„Autoritatea contractantă intenţionează să adopte măsuri care vor duce la îmbunătăţirea nivelului de trai şi al confortului locuitorilor Sectorului 3. Aceste măsuri vor necesita ample lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii şi a clădirilor şi a spaţiilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 3. Se vor presta: servicii de proiectare privind reabilitare termică, modernizare, consolidare, extindere, demolare construcţie existentă şi construcţii noi pentru construcţii civile, servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru sisteme rutiere, servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru amenajări peisagistice/spaţii verzi”, se explică în anunţ.

Serviciile de proiectare vizează următoarele etape: expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, audit energetic, studiu de securitate la incendiu, studiu istoric, plan urbanistic de detaliu, documentaţii pentru obţinerea avizelor cerute în certificatul de urbanism, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, studiu de fezabilitate, documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, documentatia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare, proiect tehnic şi detalii de execuţie, asistenţă tehnică, certificat energetic de performanţă la încheierea lucrărilor, întocmirea cărţii tehnice.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, iar aspectele tehnice vor totaliza 60%.

Ofertantul trebuie sa dovedească o medie a cifrei de afaceri generale pentru cel mult ultimele trei exerciţii financiare disponibile în valoare de 27.000.000 lei. De asemenea, va prezenta lista serviciilor similare realizate în cursul unei perioade de cel mult trei ani.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 31 iulie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE