PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 1: Licitaţie pentru 940 de puncte de colectare a deşeurilor şi sistem video; valoare – aproape 184.000.000 lei

Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului din Sectorul 1 anunţă licitaţie pentru amenajarea a 940 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor, la o valoare totală estimată de 183.765.454 lei.

Contractul vizează furnizarea punctelor de colectare pentru 242 de amplasamente subterane şi 698 de amplasamente supraterane, precum şi proiectarea, lucrările de amenajare şi punere în funcţiune. Durata implementării contractului este de 60 de luni de la semnare.

Sistemul de colectare selectivă subteran vizează 242 de puncte de colectare pe cinci fracţii cu containere de 3 mc, împărţite astfel:
– 1.394 de puncte dotate cu containere de 3.000 litri pentru colectarea fracţiilor hârtie/carton, plastic/metal, rezidual, bio-deşeuri şi sticlă cu container şi sistem de acces şi monitorizare inclus;
– 242 de camere de supraveghere video şi 242 de stâlpi cu sistem iluminat led şi telegestiune wi-fi şi NB-IoT, în fiecare amplasament şi cu panou fotovoltaic;
– 1.392 de senzori vor avea panou solar, baterie, GPS şi comunicator NB-IoT cu APN privat.

Sistemul de colectare selectivă supraterană va include 698 de puncte de colectare pe cinci fracţii cu containere de 0,24 mc, împărţite astfel:
– 1.442 de puncte de colectare dotate cu un container de 240 litri, sistem de compactare, sistem de acces şi monitorizare inclus pentru colectarea fracţiilor hârtie/carton, plastic/metal;
– 2.416 puncte de colectare dotate cu un container de 240 litri, sistem de acces şi monitorizare inclus pentru colectarea fracţiilor rezidual, bio-deşeuri şi sticlă;
– sistem de supraveghere video integrat şi iluminat inteligent în fiecare amplasament cu panou fotovoltaic pentru fiecare pubelă şi comunicaţii wi-fi şi NB-IoT;
– 3.858 de CIP-uri electronice pentru pubele;
– senzorii vor avea panou solar, baterie, GPS şi comunicator NB-IoTcu APN privat.

Contractul include şi un sistem de monitorizare şi trasabilitate a deşeurilor integrate cu platforma IOT.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 90%, iar garanţia acordată va reprezenta 10%.

Ofertantul va face dovada că în ultimii trei ani a furnizat şi pus în funcţiune produse similare cu o valoare totală cumulată fără TVA de cel puţin 183.765.454 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 17 iulie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE