PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Finanţare nerambursabilă de maxim un milion de lei de la bugetul local pentru proiecte culturale

Consilierii locali ai Sectorului 6 au aprobat, în şedinţa de joi, finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, în anul 2023, a proiectelor culturale cu suma maximă de un milion de lei.

De asemenea, Consiliul Local a aprobat programul de finanţare a proiectelor culturale în 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale.

Vor fi susţinute trei tipuri de oferte culturale, în funcţie de complexitatea şi amploarea acestora, respectiv: proiecte mari, cu finanţare solicitată de maximum 100.000 de lei; proiecte medii, cu finanţare solicitată de cel mult 50.000 de lei; proiecte mici, cu finanţare solicitată de până la 25.000 de lei.

Domeniile culturale pentru care se acordă finanţare sunt: Arte vizuale, Artă digitală şi noile media, Artele spectacolului, Educaţie prin cultură, Promovarea culturii scrise, Proiecte mari cu caracter repetitiv.

Solicitanţi eligibili sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care depun o cerere de finanţare nerambursabilă. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE