PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Legea privind mobilitatea urbană durabilă, promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea privind mobilitatea urbană durabilă.

Actul normativ are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea condiţiilor de mobilitate în zonele urbane şi rurale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, precum şi creşterea siguranţei rutiere în zonele urbane, prin soluţii digitale şi ecologice de transport.

„Beneficiarii direcţi sunt autorităţile publice locale şi cetăţenii, prin reducerea congestiei la nivelul oraşelor, îmbunătăţirea mobilităţii pentru desfăşurarea activităţilor zilnice atât ale locuitorilor, cât şi ale agenţilor economici”, se arată în actul normativ.

Potrivit legii, mobilitatea urbană durabilă reprezintă domeniul care asigură cadrul strategic şi operaţional pentru corelarea dintre planificarea şi dezvoltarea urbană şi transportul de persoane şi de mărfuri la nivelul cartierului, oraşului şi la nivelul teritoriului metropolitan.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este autoritatea de la nivel central responsabilă cu domeniul mobilităţii urbane durabile, numit în continuare ministerul de resort. În vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de elaborare sau actualizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă, la nivelul ministerului de resort, se înfiinţează Grupul naţional suport pentru optimizarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în România, format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, mediului universitar, mediului privat, organizaţiilor neguvernamentale, alţi experţi în domeniu”, prevede legea.

Autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau zonele metropolitane mandatate de acestea, după caz, sunt responsabile de gestionarea mobilităţii urbane la nivel local într-un mod durabil.

„Autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau zonele metropolitane, după caz, în baza mandatelor primite de la autorităţile administraţiei publice locale pe care le reprezintă sunt responsabile cu iniţierea, elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului de mobilitate urbană durabilă”, mai prevede legea. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE