PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 3: Subvenţie de la bugetul local pentru instituţiile aparţinând cultelor care precolectează deşeurile selectiv

O subvenţie de 99,9% la bugetul local al Sectorului 3 pentru instituţiile aparţinând cultelor recunoscute oficial în România care precolectează deşeurile selectiv a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa de luni.

„Se aprobă acordarea unei subvenţii de 99,9% de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului, în vederea suportării tarifului aferent activităţii serviciului public de salubrizare de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, către instituţiile aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată”, prevede actul normativ.

În vederea suportării tarifului în cuantum de 99,9% de la bugetul local al Sectorului 3, instituţiile aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, au obligaţia de a preda lunar către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 minim 0,5 metri cubi de deşeu reciclabil precolectat separat.

Prevederile hotărârii privind acordarea subvenţiei au aplicabilitate pe durata dării în administrare a furnizării/prestării activităţii serviciului public de salubrizare de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE