PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primăria Capitalei anunţă licitaţie pentru renovarea Maternităţii Bucur; valoare estimată 104 milioane lei

Primăria Capitalei anunţă pe SICAP licitaţie în vederea renovării corpurilor A şi B ale Maternităţii Bucur, la o valoare totală estimată de 104.259.168 lei.

Proiectul beneficiază de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Este vorba despre servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi lucrări de execuţie pentru consolidare seismică şi renovarea energetică moderată a clădirilor.

Conform anunţului, corpul A este situat pe Str. Bucur nr. 10, fiind executat între anii 1935 – 1938 şi având regim de înălţime DS + P + 3E retras + 4E retras şi cuprinde saloane, cabinete, grupuri sanitare, coridoare. Corpul B este situată pe Str. Bucur nr. 19, fiind executat în anul 1930 şi având regim de înălţime DS+P+2E+pod parţial mansardat.

„Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală prin: creşterea eficienţei şi calităţii actului medical datorită modernizării şi dotării clădirilor; scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor internaţi care nu necesită îngrijire medicală permanentă; scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor; asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar modern şi eficient”, conform anunţului.

Perioada maximă pentru serviciile de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor este de 26 de luni.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 40%, experienţa experţilor cheie 20%, gradul de adecvare a graficului general de realizare a investiţiei publice 20%, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare 20%.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că, în ultimii cinci ani, au executat şi dus la bun sfârşit lucrări similare în baza a cel mult trei contracte în valoare cumulată de 102.888.991 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 6 iunie.

În octombrie 2022, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţa că Maternitatea Bucur va fi renovată prin PNRR. El preciza că valoarea finanţării nerambursabile este de 35.355.175,99 de lei, iar perioada de implementare de 40 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

Nicuşor Dan afirma că printre lucrările care se vor efectua se numără asigurarea structurii de rezistenţă a clădirii pentru corpul A – consolidarea fundaţiilor, a subsolului tehnic, introducerea unor pereţi structurali din beton armat etc, iar la corpul B se va efectua consolidarea seismică şi reabilitarea termoenergetică. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE