PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Maramureş: Peste 23.000 de titluri executorii de recuperare a impozitelor şi taxelor emise de Primăria Baia Mare, în 2022

În cursul anului 2022, Primăria municipiului Baia Mare a emis 23.700 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice şi persoane juridice, a anunţat, marţi, serviciul de comunicare al instituţiei.

Conform aceleiaşi surse, au fost emise 23.733 titluri executorii în scopul demarării procedurii de executare silită din care 2.300 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor şi taxelor locale de la persoane juridice, 18.502 titluri executorii pentru recuperarea impozitelor şi taxelor locale de la persoane fizice şi 2.931 titluri executorii pentru recuperarea amenzilor contravenţionale

De asemenea, primăria a întocmit adrese de înfiinţare a popririi şi adrese de înştiinţare a popririi pentru 1.664 debitori, din care 892 sunt persoane fizice şi 772 sunt persoane juridice; au fost întocmite 2.036 adrese de ridicare a popririi, din care 776 pentru persoane fizice şi 1.260 pentru persoane juridice, cu menţiunea că debitorii deţin conturi sau locuri de muncă la mai multe instituţii publice sau private; au fost ataşate la dosarele de executare silită 2.500 răspunsuri la adresele de înfiinţare a popririi şi alte informaţii furnizate de terţii popriţi; s-au instituit sechestre imobiliare asupra imobilelor aflate în proprietatea debitorilor, pentru un număr de 78 debitori, din care 74 sunt persoane fizice şi 4 sunt persoane juridice. S-au instituit sechestre bunurilor mobile aflate în proprietatea debitorilor, pentru un număr de 18 debitori persoane fizice.

Totodată, primăria municipiului Baia Mare a întocmit 6 adrese către ANAF prin care a solicitat înscrierea în Registrul Naţional al Publicităţii Mobiliare a unui număr de 18 sechestre asupra bunurilor mobile. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE