PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primăria Sectorului 6 a lansat în SEAP o licitaţie pentru lucrări de amenajare a zonelor verzi

Primăria Sectorului 6 a lansat în SEAP o licitaţie pentru lucrări de amenajare a zonelor verzi, valoarea totală fiind estimată la 24,7 milioane de lei.

Autoritatea locală urmăreşte încheierea unui acord-cadru privind lucrări de amenajare a zonelor verzi. Terenurile care urmează a fi amenajate se află în intravilan şi fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 6.

Autoritatea contractantă, în baza contractelor subsecvente încheiate, va emite comenzi cu execuţiile şi cantităţile care vor trebui efectuate de executant. Frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite este de patru contracte subsecvente/24 luni.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a încheia mai multe sau mai puţine contracte în fiecare an. Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 1.224.571 de lei fără TVA, iar cea maximă estimată se ridică la 8.817.066 de lei fără TVA.

În ceea ce priveşte criteriile de atribuire, preţul ofertei are o pondere de 90%, experienţa profesională a persoanei nominalizate ca inginer horticultor – 6%, iar cea a celui nominalizat ca inginer peisagist – 4%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 aprilie, ora 15,00. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE