PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 2: Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit, adoptat de Consiliul Local

Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat, în şedinţa de miercuri, Regulamentul cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local alocate pentru activităţi nonprofit, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul proiectelor cu finanţare nerambursabilă este sprijinirea dezvoltării şi promovării activităţilor sportive, educative, de mediu şi sociale, de interes public pentru Sectorul 2.

Suma anuală alocată pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 şi se comunică solicitanţilor prin programul anual, care poate cuprinde una sau mai multe sesiuni şi prin anunţul de participare.

Printre criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii se numără următoarele: să fie persoane fizice sau juridice, fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii; să aibă prevăzute în statutul organizaţiei activităţi similare cu cele corespunzătoare domeniului la care doreşte să participe, iar în cazul persoanelor fizice, să facă dovada deţinerii unor competenţe în domeniul de desfăşurare al proiectului; să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; să nu fi furnizat informaţii false în documentele prezentate; să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională sau să-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate prin alte contracte de finanţare nerambursabilă; să aibă capacitate economico-financiară.

Suma minimă şi cea maximă acordată de autoritatea finanţatoare pentru un proiect se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 şi se comunică solicitanţilor prin programul anual şi anunţul de participare. Valoarea finanţării nerambursabile poate fi de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de suma maximă aprobată pentru un proiect.

Solicitanţii asigură cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală a finanţării (valoarea totală a cheltuielilor eligibile), sub forma contribuţiei financiare, aport cuantificat prin documente justificative.

Activităţile proiectului trebuie să se desfăşoare în perioada cuprinsă în intervalul dintre semnarea contractului de finanţare nerambursabilă şi până cel mai târziu la data de 1 noiembrie a anului curent, cu respectarea strictă a graficului de activităţi aferent cererii de finanţare. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE