PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Licitaţie pentru auditare energetică şi asistenţă tehnică în vederea consolidării a 275 de imobile din Capitală

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic anunţă pe SICAP licitaţie pentru servicii de auditare energetică, elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi asistenţă tehnică în vederea consolidării unor imobile din Capitală.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru, cu o durată de patru ani, este 60.445.500 lei.

Este vorba despre servicii de auditare energetică a clădirii, elaborarea sau revizuirea documentaţiei tehnico-economice şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru consolidarea a 275 imobile, cu o suprafaţă desfăşurată totală de aproximativ 550.000 mp.

Acordul-cadru este împărţit în două loturi, iar primul dintre acestea vizează 225 imobile monument istoric sau situate în zone protejate ori de protecţie a monumentelor istorice, cu o suprafaţă desfăşurată totală de circa 450.000 mp. Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, „elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii”. Valoarea estimată a contractului pentru acest lot este de 50.227.500 lei.

Cel de-al doilea lot vizează 50 imobile cu caracteristici obişnuite, fără valoare de patrimoniu, cu o suprafaţă desfăşurată totală de aproximativ 100.000 mp, iar valoarea estimată a contractului este de 10.218.000 lei.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară reprezintă 40%, experienţa profesională 35%, iar gradul de adecvare a planului de lucru propus (durata, succesiunea logică şi cronologică a activităţilor, resursele umane implicate în contract) va avea o pondere de 25%.

Termenul pentru primirea ofertelor este 8 mai. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE