PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Vrancea. Peste 23.200 adeverinţe de venit care puteau fi accesate online, eliberate contribuabililor la ghişeul AJFP

Peste 23.200 de adeverinţe de venit au fost eliberate anul trecut contribuabililor vrânceni, deşi instituţiile care le-au solicitat aveau posibilitatea să le obţină online, a declarat, luni, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural Vrancea, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Vrancea, Iulian Daniel Militaru.

„Ne referim la lipsa de interes a instituţiilor publice, a unităţilor administrativ teritoriale sau celor şcolare de a utiliza sistemul informatic PatrimVen. În conformitate cu prevederile art.70 alin. (1) lit. a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, furnizarea de informaţii şi documente între Ministerul Finanţelor/ ANAF şi autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală se realizează în formă dematerializată, utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/ANAF, denumit PatrimVen. De asemenea art. 69 alin (4) din Codul de Procedură Fiscală stipulează că ‘Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent. În acest caz, persoana fizică sau juridică nu mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului'”, a declarat Iulian Daniel Militaru.

El a adăugat că deşi la nivel legislativ există aceste prevederi clare pentru simplificarea procedurilor în folosul contribuabililor, în 2022 la nivelul AJFP Vrancea au fost eliberate contribuabililor 23.288 adeverinţe de venit, din care 10.826 pentru şcoli, licee, facultăţi, 8.777 pentru tichete sociale, indemnizaţii AJPIS, primării, ajutor social, iar 3.685 pentru Casa de Asigurări Sociale de Sănătate (CJAS).

Atât şeful AJFP Vrancea, cât şi prefectul Nicuşor Halici au făcut apel către instituţiile din judeţ să folosească sistemul informatic PatrimVen pentru a accesa aceste adeverinţe, atât pentru a degreva funcţionarii instituţiei, dar şi pentru a nu mai pune contribuabilii pe drumuri.

PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate şi agregate date obţinute de Ministerul Finanţelor Publice/ ANAF, în condiţiile legii, de la autorităţile /instituţiile publice şi de interes public, din administraţia publică centrală şi locală ori de la contribuabili/plătitori şi care sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice, instituţiilor publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală, precum şi altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetăţenilor şi în scopul realizării atribuţiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituţiilor, autorităţilor ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informaţii şi/sau documente.

Sistemul informatic PatrimVen furnizează autorităţilor şi instituţiilor publice următoarele servicii: conturi bancare; contribuţii de asigurări sociale, adeverinţe de venit (anual), cazier fiscal, informaţii despre veniturile lunare, informaţii despre veniturile anuale, bunuri: clădiri, terenuri, vehicule, certificat de atestare fiscală, date referitoare la situaţia fiscală, date referitoare la situaţia financiară, rapoarte de audit/informative etc. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE