PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Licitaţie pentru consolidarea şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice; acord-cadru de până la 698.000.000 lei

Sectorul 6 anunţă pe SICAP licitaţie pentru un acord-cadru cu o durată de patru ani, vizând lucrări de extindere, consolidare, modernizare, renovare şi creştere a eficienţei energetice a clădirilor publice.

Este vorba despre: unităţi de învăţământ, pieţe, sedii administrative, locuinţe sociale, unităţi sanitare, teatre.

Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între: 348.888.121 – 698.643.875 lei.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 70%, experienţa profesională 10%, perioada de garanţie a lucrărilor 10 %, iar planul de management al calităţii lucrărilor executate 10%.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 10 aprilie.

De asemenea, Sectorul 4 anunţă licitaţie pentru servicii de întocmire a documentaţiei tehnico-economice necesare implementării proiectelor de reabilitare, consolidare, renovare şi eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.

„Obiectivul general al acordului cadru îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii sectorului, prin continuarea investiţiilor de anvergură, derulând la nivelul său un amplu program de reabilitare, consolidare, renovare şi eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale situate pe raza să administrativ teritorială, în condiţiile unei dezvoltări durabile. Documentaţiile tehnico-economice a căror realizare va fi încredinţată prin procedura acordului cadru sunt necesare implementării proiectelor derulate de către Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti pentru reabilitarea, consolidarea, renovarea şi eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale”, prevede anunţul.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 131.550.000 lei, pentru o perioadă de patru ani.

Pentru finanţarea lucrărilor aferente contractelor subsecvente, autoritatea contractantă anunţă că va accesa şi programe finanţate din fonduri naţionale şi ale Uniunii Europene (PNRR, POR etc.).

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 60%, experienţa profesională 10%, demonstrarea unei abordări şi a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor 10%, gradul de adecvare al corelaţiei dintre resursele utilizate şi rezultate 10%, gradul de adecvare al organizării propuse pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului 10%.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 18 aprilie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE