PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Alexandru Stănescu (ADR Oltenia): 22 de proiecte de investiţii, în valoare de 316 milioane euro, pregătite în Programul Regional

Un număr de 22 de proiecte de investiţii, cu o valoare totală de peste 316 milioane de euro, au fost deja pregătire pentru a putea fi depuse la deschiderea apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, principalul instrument de finanţare din FEDR şi bugetul de stat în regiune, pentru care este alocată suma de 1,2 miliarde euro, a declarat pentru AGERPRES directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest „Oltenia”, Alexandru Stănescu.

Potrivit directorului ADR Oltenia, OUG 88/2020 a facilitat finanţarea documentaţiilor pentru viitoarele proiecte de investiţii ale autorităţilor publice, iar ADR Sud-Vest Oltenia implementează un contract în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) care are ca scop elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investiţii în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, care urmează să fie depuse spre finanţare.

„La fel ca programele anterioare, POR 2007-2013 şi POR 2014-2020, Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este principalul instrument de finanţare din FEDR şi bugetul de stat în regiunea noastră, având ca scop dezvoltarea sustenabilă, îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, coeziunea socială a comunităţilor locale şi creşterea competitivităţii economiei regionale. Avem alocată o sumă importantă – 1,2 miliarde de euro, care va permite beneficiarilor publici şi privaţi să implementeze proiecte importante. Vor fi investiţii pentru modernizarea regiunii şi prosperitatea cetăţenilor săi, în domenii diverse, precum modernizarea infrastructurii regionale de transport rutier, eficienţa energetică şi infrastructura verde, dezvoltarea urbană, infrastructura educaţională, digitalizarea în folosul cetăţenilor, turismul şi patrimoniul cultural, dezvoltarea teritorială integrată, inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creşterea competitivităţii IMM-urilor”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Alexandru Stănescu.

Acesta afirmă că toate priorităţile de investiţii au ca scop creşterea calităţii vieţii populaţiei, dezvoltarea comunităţilor, creşterea competitivităţii economiei regionale şi, implicit, crearea cât mai multor locuri de muncă, iar primul apel de proiecte va fi modernizarea drumurilor judeţene.

„Modernizarea drumurilor judeţene va fi primul apel de proiecte din cadrul PR SV Oltenia 2021-2027, pentru că infrastructura de calitate este prima condiţie pentru atragerea atât a investitorilor, cât şi a turiştilor. Regiunea are nevoie de investiţii în infrastructura rutieră pentru creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în apropierea drumurilor naţionale, pentru o mai bună mobilitate a persoanelor şi bunurilor, dar şi pentru un acces mai facil şi mai rapid al oamenilor din mediul rural către furnizorii de servicii de sănătate, sociale sau educative. Dacă ne raportăm la oraşe, acestea se confruntă cu nevoi şi provocări complexe care influenţează calitatea vieţii, pornind de la conectivitate, mobilitate urbană, aglomerări în trafic, calitatea aerului şi a mediului, spaţii publice degradate, insuficienta punere în valoare a patrimoniului cultural. Există priorităţi de investiţii cu sume importante alocate tocmai pentru rezolvarea unor astfel de probleme”, afirmă directorul ADR Sud-Vest „Oltenia”.

Alexandru Stănescu mai spune finanţările alocate, prin acest program. mediului de afaceri din regiune, care se confruntă cu foarte multe provocări, vizează sprijinirea investiţiilor productive, care să îmbunătăţească performanţa microîntreprinderilor şi IMM-urilor, să le crească rezilienţa şi să le faciliteze tranziţia către o creştere inteligentă şi îmbunătăţirea competitivităţii.

În ceea ce priveşte POR 2014-2020, sunt mai multe cauze care au condus la această perioadă mare de implementare a proiectelor.

„Sun cauze care nu depind de noi, precum derularea anevoioasă a achiziţiilor, creşterea valorii devizelor ca urmare a majorării preţurilor la materiale şi a salariului minim sau numărul insuficient de firme care activează în domeniul construcţiilor, beneficiarii au fost nevoiţi să scoată de mai multe ori lucrările la licitaţie. Criza generată de pandemia de Covid-19, apoi conflictul militar din Ucraina au condus la creşteri foarte mari de preţuri la materialele de construcţii, creşteri pe care ofertanţii nu aveau cum să le anticipeze la data depunerii ofertelor, dar şi la întârzieri majore în aprovizionarea cu materiale. A fost afectat, astfel, semnificativ preţul contractelor de lucrări sau de servicii pentru studii de fezabilitate sau proiecte tehnice, ceea ce a condus, automat, la întârzieri mari în implementarea proiectelor de infrastructură. Tocmai de aceea a fost aprobată OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, prin care au fost instituite anumite măsuri pentru a păstra echilibrul financiar al contractelor de achiziţie publică, contractelor sectoriale, acordurilor-cadru aferente proiectelor”, a explicat directorul ADR Oltenia.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 17 octombrie 2022 şi, pentru prima dată în istoria Programelor Operaţionale Regionale în România, acest program a fost conceput în baza nevoilor reale ale regiunii, în strânsă colaborare cu partenerii locali şi regionali, fiind corelat atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât şi cu regulamentele şi orientările europene. Prin această descentralizare, spune directorul ADR Oltenia, s-a urmărit ca decizia să fie mutată de la Bucureşti în teritoriu şi, astfel, fiecare dintre cele opt Programe Regionale din România să fie în concordanţă cu nevoile specifice ale fiecărei regiuni, „tocmai pentru reducerea decalajelor interregionale”.

ADR Sud-Vest Oltenia va fi Organism Intermediar atât pentru Programul Operaţional Tranziţie Justă, cât şi pentru Programul Operaţional Sănătate, pe lângă implementarea Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, în calitate de Autoritate de Management. În plus, instituţia încă lucrează ca Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, proiectele trebuind să se finalizate până la sfârşitul acestui an, apoi urmează perioada de monitorizare. În legătură cu capacitatea de ADR de gestionare a acestor programe, Stănescu spune „nu este uşor să gestionezi atâtea programe” şi că va fi necesară o suplimentare a posturilor, iar acest lucru se va întâmpla pe măsură ce instituţia va primi noile atribuţii. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE