PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PMB a modificat modalitatea de atribuire a contractelor către subordonate

Primăria Capitalei modifică norma internă de atribuire a contractelor către unităţile subordonate, după ce, joi, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat o hotărâre în acest sens, propusă în condiţiile în care, în iulie 2022, Curtea de Conturi a României a solicitat modificarea prevederilor în domeniu.

Pentru a stabili valoarea estimată a achiziţiei, compartimentul solicitant va trebui să efectueze o cercetare de piaţă şi să solicite cel puţin trei oferte din partea unor operatori economici. Cercetarea pieţei va putea fi finalizată şi în varianta în care primeşte doar un răspuns. Concluziile cercetării de piaţă se vor finaliza printr-un raport ce se va sta la baza valorii estimate a achiziţiei.

„Valoarea estimată poate fi stabilită şi prin indicatorii tehnico-economici elaboraţi şi aprobaţi la nivel de studiu de fezabilitate sau din analiza serviciilor/produselor/lucrărilor derulate în ultimele 12 luni la nivelul Municipiului Bucureşti sau al unităţii subordonate, după caz, la care se poate aplica indicele de cost realizat, publicat pe Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă”, prevede hotărârea. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE