PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Consiliul Local a înfiinţat o societate care va avea obiect principal de activitate servicii de arhitectură

Consiliul Local Sector 6 a decis, în şedinţa de marţi, înfiinţarea unei societăţi care va avea ca obiect principal de activitate servicii de arhitectură.

Actul normativ adoptat cu 15 voturi „pentru” şi şase abţineri aprobă înfiinţarea Centrului de Inovare şi Proiectare Urbană Sector 6 SRL, o societate cu răspundere limitată cu capital integral public, având unic asociat autoritatea locală.

Sediului social al societăţii va fi pe Calea Plevnei nr. 147 -149, primarul Sectorului 6 fiind împuternicit să semneze contractul de comodat pe o perioadă de 5 ani.

Hotărârea aprobă participarea autorităţii locale la constituirea capitalului social în cuantum de 200 de lei, divizat în 20 de părţi sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul acestuia.

Societatea va putea desfăşura ca activităţi secundare lucrări speciale de construcţii; activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul; prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; activităţi de testări şi analize tehnice; cercetare – dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; activităţi de design specializat; alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii suport combinate; activităţi de întreţinere peisagistică; activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.

Conform hotărârii, la nivelul Sectorului 6 se doreşte realizarea şi implementarea unor proceduri standardizate în cadrul lucrărilor de amenajare a spaţiului public de mici dimensiuni care să asigure timpi reduşi de proiectare şi implementare şi în acelaşi timp să permită administraţiei un control ridicat asupra calităţii soluţiilor propuse.

Prin înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată cu capital public vor putea fi îndeplinite următoarele deziderate: crearea, organizarea şi menţinerea la zi a unei baze de date centralizate cu studiile şi proiectele întocmite pentru spaţii publice de mici dimensiuni şi/sau executate ce va putea fi folosită la analizarea situaţiei reale din teren şi la stabilirea investiţiilor viitoare; crearea unui colectiv multidisciplinar care să verifice ca proiectele propuse să asigure o coerenţă de imagine şi spaţialitate a ţesutului urban şi promovarea unei imagini urbane unitare, coerente şi omogene la nivelul întregului sector; facilitarea şi asigurarea unei celerităţi ridicate în comunicarea între factorii decizionali din administraţia publică şi proiectanţi; coordonarea şi realizarea de ghiduri, direcţii, modele, tipologii de amenajări şi peisaje care să uşureze procesul de proiectare. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE