PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Veniturile şi cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 pe 2023 sunt de aproximativ 1,7 miliarde de lei fiecare

Veniturile şi cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 pe 2023 sunt de aproximativ 1,7 miliarde de lei fiecare, un proiect de hotărâre de aprobare a acestora fiind adoptat în şedinţa Consiliului Local de joi.

Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi două abţineri.

Din totalul cheltuielilor, la secţiunea de funcţionare sunt prevăzuţi circa 1,3 miliarde de lei. Pentru cheltuieli de personal sunt alocaţi peste 275 de milioane de lei, pentru bunuri şi servicii – aproximativ 426 de milioane de lei, iar pentru Asistenţa socială – 126 de milioane de lei.

La secţiunea de dezvoltare sunt menţionaţi aproximativ 424 de milioane de lei, din care pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile peste 6 milioane de lei, pentru cheltuieli de capital – aproximativ 304 de milioane de lei.

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor pe capitole, la Autorităţi publice sunt prevăzuţi circa 417 de milioane de lei, din care 391 de milioane de lei la Primăria Sectorului 3 şi aproximativ 26 de milioane de lei la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 3.

Pentru Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administraţia Pieţelor sunt trecuţi circa 11 milioane de lei.

Pentru capitolul Ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzuţi circa 4 milioane de lei, la Învăţământ – aproximativ 378 de milioane de lei, la Cultură, recreere şi religie – circa 156 de milioane de lei. Pentru Asigurări şi asistenţă socială sunt trecuţi aproximativ 242 de milioane de lei, la Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – circa 122 de milioane de lei, la Protecţia mediului – aproximativ 149 de milioane de lei, la Transporturi – 139 de milioane de lei.

În ceea ce priveşte lista obiectivelor de investiţii pe 2023, bugetul local pentru Administraţia Pieţelor pentru reamenajarea unor centre comerciale – Piaţa Iosif Albu – 1 Decembrie 1918, Piaţa Republica, Piaţa Decebal, etc se ridică la aproape 3 de milioane de lei.

La capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică sunt prevăzuţi 26 de milioane de lei din bugetul local pentru continuarea programului multianual privind creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 3, precum şi reabilitarea termică a blocurilor prin montarea de panouri fotovoltaice.

Pentru capitolul Protecţia Mediului sunt trecute 9,9 milioane de lei din bugetul local pentru dotări specifice activităţii de salubrizare.

La capitolul Transporturi figurează aproximativ 93 de milioane de lei, în principal pentru construirea de pasaje menite să fluidizeze şi să redirecţioneze traficul auto, documentaţii tehnice pentru lucrări de reconfigurare a arterelor de circulaţie, precum şi achiziţia de utilaje specifice. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE