PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Licitaţie pentru servicii de mentenanţă la Arena Naţională; valoare de până la 14 milioane de lei pe an

Municipiul Bucureşti anunţă pe SICAP licitaţie pentru servicii de mentenanţă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul Arenei Naţionale.

Este vorba despre un contract cu o valoare estimată între 9.587.438 – 14.381.157 lei, pentru o perioadă de 8 luni (mai-decembrie 2023), cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 4 luni în anul 2024. Valoarea totală estimată pentru achiziţia serviciilor de mentenanţă pentru anul 2023 este de 9.587.438 lei fără TVA, iar pentru anul 2024 este de 4.793.719 lei fără TVA.

Contractul vizează servicii de mentenanţă preventivă-corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului.

În vederea evaluării ofertelor, perioada de mobilizare pentru remedierea deficienţelor tehnice reprezintă 20%, componenta financiară are o pondere de 60%, iar experienţa şi calificarea personalului propus pentru îndeplinirea contractului – 20%.

Operatorii economici vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul ultimilor trei ani. Ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare de complexitate comparabilă (servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanţă corectivă şi preventivă, instalaţii sanitare, termice, ventilaţie, instalaţii de stins incendiu, instalaţii electrice de joasă tensiune şi instalaţii de curenţi slabi etc.), la nivelul unuia sau mai multor contracte în valoare de minim 9.000.000 lei (exclusiv TVA).

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 22 martie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE