PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Opinii Experți

Soluţia pentru comunele, oraşele şi municipiile care nu pot asigura ocuparea funcţiei de Arhitect Șef

Modificările legislative aprobate la începutul anului 2022 – aprobate prin Legea nr. 13/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – pot diminua efectele negative cauzate de lipsa resursei umane în domeniul urbanismului din comune, orașele mici și mijlocii și celelalte unități administrativ-teritoriale.

Pentru domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor din majoritatea covârșitoare a unităților administrativ-teritoriale, cu precădere în spațiul rural și mic urban, o problemă gravă, care s-a perpetuat și accentuat de-a lungul anilor, o constituie ocuparea deficitară a funcției de arhitect șef. Acest fapt afectează negativ atât funcționarea structurilor de specialitate din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, cât și dezvoltarea durabilă şi coerentă a teritoriului naţional.

Acest deficit de arhitecți șefi la nivelul unităților administrativ-teritoriale creează impedimente majore în întocmirea documentațiilor prevăzute de lege pentru elaborarea planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu, în emiterea avizelor de oportunitate pentru elaborarea planurilor urbanistice zonale inițiate de investitori, în emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de desființare/construire, generându-se și mai multe blocaje în implementarea investițiilor private și publice, inclusiv a celor realizate cu fonduri europene și, mai nou, a celor realizate prin PNRR.

Chiar dacă prin ultimile modificări legislative – produse de Legea nr. 13/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul – condițiile de ocupare a funcției de arhitect șef au fost relaxate, în multe unități administrativ teritoriale deficitul de specialiști din sectorul urbanismului și amenajării teritoriului, ca și din alte sectoare ale administrației publice locale, s-a amplificat din cauza lipsei unor venituri atractive pentru aceștia, ca urmare a limitării prin lege a veniturilor angajaților din primării la nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, ”înghețată” la nivelul anului 2019 prin mai multe odonanțe de urgență, succesive.

Salvarea pentru depășirea unor astfel de situații critice vine de la actualele prevederi ale alin. 10 al art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu ajutorul cărora – pentru comunele, orașele și municipiile care nu pot asigura ocuparea funcției de arhitect șef și nu aparțin unei asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire – primarii pot rezolva aceste probleme la nivelul primăriilor, dând atribuțiile arhitectului șef unui funcționar public definitiv din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al unor cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor.

Deschiderea organizării acestor cursuri către toți furnizorii de formare şi perfecţionare profesională cu experiență în acest domeniu de activitate poate face ca primăriile să nu mai fie dependente de structura de specialitate de la nivel județean, iar cetățenii să își poată rezolva mult mai rapid și eficient problemele specifice domeniului urbanismului cu ajutorul direct al primăriilor.

Pentru alte detalii mă puteți suna.
Ionel Chiriță, tel: 0744.385.323

ALTE OPINII ALE EXPERȚILOR: