PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 2: Aproape 15.000 de burse vor fi acordate elevilor

Consiliul Local Sector 2 a aprobat, în şedinţa de miercuri, 14.660 de burse care se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din această zonă administrativ-teritorială aferente anului şcolar 2022 – 2023.

Hotărârea, adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi unul „împotrivă”, detaliază tipul burselor şi cuantumul lor lunar. Un număr de 405 sunt burse de performanţă, dintre care pentru etapele naţionale ale competiţiilor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei 55 de câte 1.200 de lei pentru locul I, 47 de câte 1.100 de lei pentru locul II şi 17 de 1.000 de lei pentru locul III, trei de câte 1.000 de lei pentru calificare în loturile de pregătire pentru competiţii internaţionale.

Referitor la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice organizate de Ministerul Educaţiei, sunt alocate 132 de burse de 550 de lei pentru locul I, 53 de câte 525 de lei pentru locul II, 37 de câte 500 de lei pentru locul III.

În ceea ce priveşte competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României, 30 de burse de câte 1.000 de lei sunt pentru locul I, 18 de câte 1.000 de lei pentru premiul II, 13 de câte 1.000 de lei pentru premiul III.

Elevii vor primi 8.652 de burse de merit, dintre care pentru rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină 728 de câte 600 de lei pentru media 10, 7.753 de câte 300 de lei pentru medii între 9,99-9,50, în ceea ce priveşte etapele judeţene/ zonale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei 13 de câte 300 de lei pentru locul I, 20 de câte 250 de lei pentru locul II, 13 de câte 200 de lei pentru locul III; referitor la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice 42 de câte 300 de lei pentru premiul I, 31 de câte 250 de lei pentru locul II, 52 de 200 de lei pentru locul III.

Hotărârea mai prevede 827 de burse de studiu de câte 200 de lei, 4.751 de burse sociale, dintre care 1.480 de câte 500 de lei pentru elevi orfani/aflaţi în întreţinerea unui singur părinte, 1.426 de câte 500 de lei pentru elevi cu deficienţe produse de boli, opt de câte 500 de lei pentru elevi care provin din mediul rural, 1.837 de burse de câte 500 de lei pentru cei care provin din familii cu venituri mici.

Nu în ultimul rând, actul normativ stipulează 25 de burse sociale ocazionale, care se acordă pe an. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE