PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sectorul 5 va contracta împrumuturi în valoare totală de peste 435 de milioane de lei; 247 de milioane de lei – refinanţare

Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat, în şedinţa de vineri, două hotărâri conform cărora urmează să contracteze finanţări rambursabile interne în valoare totală de 435.500.000 de lei, dintre care 247 de milioane de lei pentru refinanţarea altor împrumuturi.

Primul proiect prevede contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 138.500.000 de lei, cu o perioadă de tragere de până la trei ani, o perioadă de graţie de până la trei ani şi cu o perioadă de maturitate de maxim 15 ani.

Din cadrul acestei finanţări, 100 de milioane de lei sunt destinaţi lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor.

Restul sumei este destinat preluării prin refinanţare a soldului împrumutului contractat de către SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA, semnat cu Raiffeisen Bank şi garantat parţial de către Sectorul 5, în limita sumei garantate de maxim 38.500.000 lei. În referatul de aprobare se reaminteşte că în 2020, SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA a încheiat cu banca un contract de facilitare de credit, pentru o sumă maximă de 65,7 milioane lei, destinată achiziţionării unor echipamente şi utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare. Aceste servicii de salubrizare au fost delegate ulterior către SC Salubrizare Sector 5 SA.

Prin a doua hotărâre a fost aprobată contractarea şi garantarea unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 297.000.000 de lei, cu o perioadă de tragere de până la trei ani, o perioadă de graţie de până la trei ani şi cu o maturitate de maxim 15 ani.

Împrumutul se face pentru refinanţarea integrală sau parţială a împrumuturilor contractate de către Sectorul 5 la BCR în august 2008, până la 247 de milioane de lei.

Alte 50 de milioane de lei sunt pentru reabilitarea termică a blocurilor.

Conform referatului de aprobare, din totalul de 297 de milioane de lei, contractarea sumei de până la 247 de milioane de lei destinată refinanţării se poate realiza în anul 2022, întrucât este exceptată de la limita anuală de contractare de 150 de milioane de lei, stabilită pentru municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti. Suma de 50 de milioane de lei va fi supusă autorizării de contractare la CAIL în anul 2023. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE