PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiecte de peste 410 milioane lei destinate spitalelor, prin finanţare PNRR, pe ordinea de zi a şedinţei CGMB

Un număr de 21 de proiecte, în valoare totală de peste 410 milioane de lei, care vizează reducerea riscului de infecţii nosocomiale în spitale şi dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorii, prin finanţare PNRR, urmează să fie dezbătute în şedinţa de luni a Consiliului General al Capitalei.

Pe ordinea de zi mai figurează proiecte privind staţii de epurare pentru 14 spitale, în valoare de 74 milioane lei, precum şi contractarea unui împrumut de până la 555 de milioane de lei pentru refinanţarea datoriei la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) din 2020.

* CGMB va dezbate proiecte de hotărâre privind staţii de epurare pentru 14 spitale, în valoare de 74 milioane lei. Finanţarea staţiilor de epurare se va face din bugetul propriu al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi/sau alte surse legal constituite. Potrivit documentaţiei ataşate proiectelor, în prezent, apele uzate menajere provenite de la cele 14 spitale sunt descărcate în reţeaua de canalizare a Capitalei. Încărcările din aceste ape uzate depăşesc limitele impuse de NTPA 002/2002 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare şi pot duce la „o funcţionare deficitară” a staţiei de epurare a municipiului Bucureşti (Staţia de epurare de la Glina).

* Pe ordinea de zi mai figurează proiecte în valoare totală de peste 216 milioane lei pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale în zece spitale, pentru care Primăria doreşte să obţină finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Proiectele presupun: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente, în vederea organizării în unitatea medicală a unor structuri funcţionale de boli infecţioase; dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate; achiziţionarea de echipamente destinate reducerii infecţiilor nosocomiale.

* Proiecte în valoare totală de peste 196 de milioane de lei vizează dezvoltarea infrastructurii medicale ambulatorii în 11 spitale din Capitală, tot prin finanţare PNRR. Se propune: construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatorii existente; îmbunătăţirea accesibilităţii spaţiului pentru serviciile medicale şi căile de acces; asigurarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice (inclusiv conectarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii); achiziţionarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie. Cel mai semnificativ din punct de vedere financiar este proiectul privind ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” – Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, secţie externă şi laborator RMFB, cu o valoare de 94.577.876,09 de lei, din care cheltuieli neeligibile de aproximativ 81 de milioane de lei.

* Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, propune contractarea unui împrumut de până la 555 de milioane de lei pentru refinanţarea datoriei la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) din 2020. În 2005 Municipalitatea a împrumutat 500 de milioane de euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euro-obligaţiuni pe piaţa internaţională de capital. Pentru refinanţarea împrumutului obligatar cu maturitate în 2015, Municipiul Bucureşti a contractat, pe 4 mai 2015, în conformitate cu prevederile hotărârii CGMB nr. 149 din 30 august 2012, patru finanţări rambursabile sub forma unui program de emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa internă în valoare totală de 2.220.100.000 de lei. Emisiunea de obligaţiuni scadentă pe 4 mai 2020 a fost refinanţată prin împrumutul acordat de BERD, pe 24 aprilie 2020, acesta acţionând ca un credit punte, acoperind decalajul de finanţare cauzat de condiţiile de piaţă nefavorabile de la debutul pandemiei de coronavirus.

* Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) va discuta şi un proiect de hotărâre privind realizarea unui parc pe Bulevardul Doina Cornea, la cererea Primăriei Sectorului 6. Propunerea vine în urma numeroaselor solicitări făcute de locuitorii din Grozăveşti, care sunt lipsiţi de zone de relaxare şi recreere, explică iniţiatorii proiectului. „Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilului în suprafaţă de 11.382 mp (…) situat în Bulevardul Doina Cornea (fost Bulevard Vasile Milea) nr. 5G, Sector 6, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Bucureşti în vederea realizării unui parc”, prevede documentul.

* Un proiect de hotărâre care propune redimensionarea reţelelor de distribuţie cu vechime mai mare de 20 ani şi înlocuirea lor cu conducte nemetalice preizolate, cu pierderi de energie termică reduse, se regăseşte pe ordinea de zi a şedinţei CGMB. Proiectul vizează aprobarea Bilanţului termoenergetic pe conturul instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei termice operate de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti SA pentru anul trecut. Potrivit documentului, pierderile reale de căldură din reţeaua primară, punctele termice şi reţelele de distribuţie aferente acestora au fost, în 2021, de 36,77%. Pierderile reale de căldură pentru sistemul alimentat din centralele termice a fost de 9,72%. Conform documentului, pentru reducerea pierderilor de energie se recomandă demararea programului de reabilitare a reţelelor termice primare, prin înlocuirea acestora cu conducte preizolate prevăzute cu sistem de detectare automată a pierderilor. Se estimează că reabilitarea întregului sistem de transport al energiei termice ar fi un proiect ce s-ar desfăşura pe cel puţin 20 de ani şi ar costa minim un miliard de euro.

* Alocaţia zilnică de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale acordate de către echipele mobile ale DGASMB urmează să crească de la 6 la 10 lei/zi. Totodată, va creşte de la a 22,6 la 25 lei/zi alocaţia zilnică de hrană pentru: beneficiarii centrelor rezidenţiale pentru persoanele dependente aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (DGASMB), beneficiarii centrelor de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice şi beneficiarii locuinţelor protejate pentru victimele violenţei în familie.

* Primăria Capitalei vrea să realizeze centrale electrice fotovoltaice în valoare totală de aproximativ 19 milioane de lei şi să solicitate pentru acestea finanţare prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Trei proiecte de hotărâre în acest ar putea fi introduse pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de luni a Consiliului General al Capitalei. Sistemele fotoelectrice vor deservi autobazele Ferentari, Floreasca, Obregia, depourile Militari, Alexandria, Bucureştii Noi, Colentina şi Dudeşti, precum şi Uzina de reparaţii. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE