PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 4: Licitaţie pentru reabilitarea şi eficientizarea energetică a blocurilor, în valoare de 4,4 miliarde lei

Primăria Sectorului 4 anunţă pe SICAP licitaţie pentru un acord-cadru vizând lucrări de reabilitare, consolidare, renovare şi eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.

Este vorba despre un acord-cadru pentru o durată de patru ani, în valoare totală estimată de 4.471.319.164 lei.

Potrivit anunţului, achiziţia se referă la un proiect finanţat inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, prin PNRR, POR 2021-2027, la care se adaugă bugetul local şi alte surse legal constituite.

„Pentru finanţarea execuţiei lucrărilor aferente contractelor subsecvente încheiate în derularea acordului-cadru, autoritatea contractantă va accesa proiecte şi/sau programe finanţate din fonduri naţionale şi ale Uniunii Europene (PNRR, POR etc.) fără ca această descriere să fie una limitativă”, se precizează în anunţ.

Durata contractelor subsecvente încheiate în perioada acordului-cadru poate depăşi durata acestuia şi se întinde până la finalizarea completă a activităţilor. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 749 de milioane de lei.

„Obiectivul general al acordului-cadru îl reprezintă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii sectorului, prin eficientizare termică şi energetică, promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice, mai competitive prin gestionarea inteligentă a energiei, în condiţiile unei dezvoltări durabile. Importanţa obiectivului derivă din necesitatea reducerii costurilor cu încălzirea pentru populaţie, cu consumul de energie, în special a familiilor/gospodăriilor cu venituri modeste”, se explică în anunţ.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 90%, experienţa deţinută de managerul de contract – 5%, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi – 5%.

Ofertanţii trebuie să demonstreze că cifra de afaceri anuală în fiecare dintre exerciţiile financiare aferente anilor 2019, 2020 şi 2021 a fost de minim 650.000.000 lei. De asemenea, vor trebui să demonstreze că în ultimii cinci ani au executat şi dus la bun sfârşit lucrări similare în valoare cumulată de cel puţin 250.000.000 lei, fără TVA, în cadrul a maximum trei contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 28 noiembrie. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE