PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Licitaţie pentru lucrări de amenajare cu pavele şi montare de borduri, în Sectorul 3; valoare estimată de 26 de milioane de lei

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de amenajare cu pavele din beton şi demontare/montare de borduri.

Este vorba despre un acord-cadru cu o valoare totală estimată de 26.090.000 de lei. Cel mai mare contract subsecvent poate avea o valoare de 16.080.000 lei fără TVA.

„Frecvenţa contractelor ce urmează să fie atribuite: trei contracte subsecvente/18 luni. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona lucrările în funcţie de necesităţile şi bugetul alocat acordului-cadru. Durata contractului subsecvent este de la semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale, cu menţiunea că termenul de execuţie nu va depăşi 30 de zile de la emiterea ordinului de începere”, se precizează anunţul.

Criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut. Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 noiembrie.

„Autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru cu ofertanţii clasaţi pe primele trei locuri, în ordinea crescătoare a valorilor ofertate. În cazul existenţei a două sau mai multe oferte cu preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară prin intermediul SICAP. Clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a preţului ofertat, iar stabilirea câştigătorului se va face în funcţie de preţul ofertat (cel mai mic preţ câştigă). Clasamentul final se va stabili în urma preţurilor obţinute prin reofertare, fără afectarea clasamentului ofertanţilor aflaţi pe locurile superioare”, indică anunţul. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE