PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Gorj: ApaRegio demarează proiectul destinat investiţiilor de apă şi apă uzată, în valoare de peste 1 miliard de lei

Societatea ApaRegio Gorj a lansat, miercuri, proiectul destinat noilor investiţii de apă şi apă uzată din judeţ, în valoare de peste 1 miliard de lei, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Potrivit reprezentanţilor ApaRegio Gorj, contractul pentru finanţarea proiectului a fost semnat la data de 23 decembrie 2020, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, şi ApaRegio Gorj SA, în calitate de beneficiar al finanţării.

Valoarea totală a proiectului este de 1.080.673.346,54 de lei, inclusiv TVA, finanţarea nerambursabilă asigurată fiind de 839.103.597,57 lei, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Valoarea cofinanţării eligibile este de 2% din partea unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, iar ApaRegio trebuie să acopere 6% din costurile eligibile.

„În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 staţii de tratare a apei potabile, 61 de kilometri de conducte de aducţiune, 79 de kilometri de reţele de distribuţie apă potabilă, 3 staţii noi de epurare ape uzate, 234 de kilometri de reţele de canalizare, 79 de staţii noi de pompare ape uzate. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Gorj, prin extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii în localităţi care au peste 50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenţi, în vederea conformării cu cerinţele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate”, a declarat managerul proiectului, Florin Butiuc, din cadrul ApaRegio.

El a adăugat că proiectul, care va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de ApaRegio, presupune investiţii majore în modernizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul următoarelor unităţi teritorial-administrative: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peştişani şi Turcineşti, investiţii care se vor realiza prin intermediul celor 26 de contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare şi 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

Perioada de implementare este de 55 de luni, respectiv între 1 iunie 2019 şi 31 decembrie 2023. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE