PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

PMB solicită finanţare PNRR pentru extinderea sistemului de semaforizare şi dotarea staţiilor STB cu sisteme de informare

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, trei proiecte de hotărâre care vizează depunerea unor cereri de finanţare în cadrul PNRR pentru extinderea sistemului de semaforizare inteligentă, dotarea a 1.272 de staţii STB cu sisteme de informare şi crearea unui hub de mobilitate şi management urban.

Prima hotărâre vizează depunerea unei cereri de finanţare în valoare de 64,7 milioane lei fără TVA în cadrul Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pentru modernizarea şi extinderea semaforizării inteligente. Este vorba despre etapele II şi III ale unui proiect mai amplu, denumit „Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare inteligentă şi prioritizarea vehiculelor de transport public”. Aceste etape vizează modernizarea centrului de trafic existent, dar şi a 185 de intersecţii, incluse în actualul Sistem de Management al Traficului (BTMS), dar aflate în diverse stadii de degradare.

Prima etapă a proiectului de modernizare a fost deja înaintată spre finanţare în prima rundă de atragere a fondurilor PNRR. Ea constă în modernizarea şi integrarea în sistemul existent de management al traficului a 85 de intersecţii aferente unui număr de cinci axe principale de circulaţie.

În a patra etapă, proiectul vizează reabilitarea a 194 de intersecţii semaforizate existente şi înrolarea în sistemul actual BTMS, la care se adaugă intersecţiile sau trecerile de pietoni nesemaforizate, dar care necesită semaforizare şi includere în BTMS.

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat şi depunerea unei cereri de finanţare PNRR pentru dotarea a 1.272 de staţii STB cu sisteme de informare. Valoarea totală a proiectului este 68.659.708 lei fără TVA, dintre care cheltuieli eligibile în valoare de 68.327.906 lei şi cheltuieli neeligibile de 331.800 lei.

Proiectul se bazează pe un acord de parteneriat încheiat între Municipiul Bucureşti şi cele şase sectoare ale Capitalei. Municipiul Bucureşti va fi lider de parteneriat şi va derula procedurile de achiziţie pentru studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, furnizarea echipamentelor, lucrările de execuţie şi mentenanţă.

Echipamentele achiziţionate vor afişa în timp real informaţii privind organizarea şi funcţionarea programului de circulaţie al vehiculelor, atât vizual cât şi audio.

De asemenea, Primăria Capitalei va solicita finanţare în cadrul PNRR pentru crearea unui hub de mobilitate şi management urban, un proiect în valoare de 16.343.364 lei, dintre care cheltuieli neeligibile în valoare de 246.135 lei fără TVA.

Potrivit notei de fundamentare, Capitala, care este principalul pol de dezvoltare al României şi generează aproximativ 30% din PIB-ul ţării, se confruntă cu mari probleme în generarea şi gestionarea politicilor şi strategiilor ce ţin de domenii vitale, precum dezvoltarea urbană, calitatea aerului sau mobilitatea urbană.

Investiţia prevede: modernizarea şi actualizarea Bazei de Date Urbană a PMB; realizarea unei platforme de servicii publice în domeniul urbanismului (certificat de urbanism digital, registrul construcţiilor, observator urban); realizarea unei platforme de comunicare cu cetăţenii; amenajarea şi dotarea unui hub de mobilitate şi management urban, ca interfaţă între PMB şi locuitorii acesteia, respectiv ca spaţiu de dezbateri şi consultare participativă.

Dintre cele 16,3 milioane lei destinate investiţiei, 10,9 milioane ar urma să fie alocate pentru echipamente şi software, iar 4,9 milioane pentru lucrări de amenajări interioare şi dotare cu mobilier.

Implementarea proiectului va fi făcută de către PMB prin direcţiile specializate, iar locaţiile propuse sunt: sediul PMB (pentru localizarea infrastructurii necesare bazei de date urbane) şi clădirea din str. I. C. Brătianu nr. 10 (care va deveni hub de mobilitate urbană şi management urban). AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE