PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul DANIEL TRĂISTARU, primar oraș BOLINTIN-VALE

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: Al doilea
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar: 2016-2020, 2020- prezent
 • Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi.
Trebuie să lăsăm urme pe unde trecem și să fim, înainte de orice, OAMENI !Trebuie să lăsăm urme pe unde trecem și să fim, înainte de orice, OAMENI !
 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?
Primul mandat mi-a fost acordat de cetățeni printr-un gest de încredere față de experiența mea anterioară cu speranța că voi reuși să pornesc modernizarea locălității.
Așteptările cetățenilor erau mari și încă sunt, iar motivația mea și dorința de a face erau la fel de mari. Cred că atuul principal este acela că am reușit să formez o echipă cu care lucrez pentru a realiza reconstrucția de care orașul are nevoie și de a atinge toate țintele propuse. 
În primul mandat, oamenii au vazut că lucrurile s-au pus în mișcare, proiectele de investiții au demarat, iar dintre șantierele începute, multe au fost finalizate.
Am încercat să asigurăm transparența decizională, să avem o comunicare continuă și deschisă cu cetățenii și să-i implicăm în procesul de decizie.
 • Care au fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
În primul rând formarea unei echipe puternice și motivate. Fără o echipă închegată și capabilă, un primar nu poate realiza mare lucru, indiferent de capacitățile sale individuale.
În cadrul primăriei, am reușit să formăm o echipă coezivă cu angajații vechi și noi și, de asemenea, să construim un parteneriat solid între Primărie, Consiliul Local și cetățeni. 
Nevoia stringentă de infrastructură pe care o are orașul, implică un volum mare de investiții pe care bugetul nostru local nu le poate suporta. De aceea, consider că atragerea, din surse guvernamentale și europene, a peste 50 milioane de euro, reprezintă o realizare care ne-a permis și ne permite să finanțăm proiecte de importanță majoră. 
O realizare mare pentru oraș, dar și o satisfacție sufletească a noastră, bolintinenii, este reconstrucția, practic de la zero, pentru că era o ruină, a centrului multicultural ‘Școala Veche’, clădire emblematică a orașului nostru.
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
Din fericire, putem prezenta o listă lungă de realizări în ultimii ani, însa cele mai importante ar fi: 
– Sală de sport multifuncțională, cu 180 de locuri;
– Amenajare intersecție str. Republicii cu DJ 601 și înființare trotuare în zona intersecției, în orașul  Bolintin-Vale, jud.Giurgiu;
-Concesiunea prin gestiune delegată a serviciului de iluminat public;
-Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;
-Înființare canalizare pluvială, în Orașul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;
-Amenajare loc de joacă pentru copii în Sat Malu Spart, Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu;
-Piață Agroalimentară în Orașul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;
-Extindere şi supraetajare imobil existent S+P în vederea construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;
-Teren de sport multifuncțional cu vestiare și grupuri sanitare, amenajare incintă și împrejmuire în Sat Crivina, Orașul Bolintin-Vale Județul Giurgiu;
-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localităţile Malu Spart şi Suseni, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu ;
-Restaurare-consolidare și valorificare ,,Școala Veche” în vederea amenajării Centrului Multicultural, oras Bolintin-Vale, Județ Giurgiu;
-Reabilitarea şi modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de ciclişti şi a trotuarelor, cu înfiinţare canalizaţie subterană pentru cabluri în oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu-Etapa I;
-Sistem de monitorizare video în Bolintin-Vale.
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin POR 2014-2020?
-Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Grădinița nr.1, Bolintin-Vale, județul Giurgiu;
-Înființare parc recreativ în Orașul Bolintin-Vale;
-Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriul Spitalului Orașenesc Bolintin-Vale;
-Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale ale Școlii Gimnaziale nr. 1 și monitorizare video în Bolintin-Vale, Componenta A-Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin-Vale;
-Reabilitare, modernizare, extindere, echipare Școala Gimnazială nr. 1, Malu Spart;
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Buget local
-Modernizarea sistemului de iluminat public cu trecerea rețelei din sistem aerian în sistem subteran, montare de stâlpi noi metalici în Orașul Bolintin-Vale județul Giurgiu;
-Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu – Etapa II.
Compania Natională de Investiții
-Înființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în orașul Bolintin-Vale, județ Giurgiu;
-Complex de agrement și înfințare bază sportivă tip 1, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu;
-Reablitare, modernizare și dotare asezământ cultural în orașul Bolintin-Vale.
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
De curând, am primit vestea că ne vor fi finanțate două proiecte absolut necesare și cu impact major pentru cetățeni: 
-Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu;
-Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu – Etapa II – rest de executat.
 • Prin PNRR?
Fondul local C10
-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană;
-Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) – achiziția a 3 microbuze electrice pentru realizarea transportului public de călători între orașul Bolintin-Vale și comuna Bolintin-Deal și retur precum și din zona centrală către zonele periferice ale fiecărei localități; În cadrul asocierii dintre cele două unități administrativ-teritoriale, orașul Bolintin-Vale achiziționează 2 microbuze iar comuna Bolintin Deal 1 microbuz;
-Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU, BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU;
-Înființarea a 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice, în orașul Bolintin-Vale; 
Valul renovarii C5
-Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – se vor face intervenții asupra blocurilor de locuințe din Bolintin-Vale: BLOC B1 IGO, scări A, B, C, D, E; BLOC B2 IGO, scări A, B, C; BLOC B3 IGO, scări A, B, C, D; BLOC B4 IGO, scări A, B; BLOC B4 – scări A,B; BLOC B5 – scări A,B,C,D; BLOC B6; BLOC B9; BLOC B10; BLOC B11; BLOC B1-PETROL, scări A,B; BLOC B2-PETROL, scări A,B; BLOC B3-PETROL, scări A,B; 
Managementul apei C1
-Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu;
 • Prin POR 2021-2027?
– Reabilitare și amenajare bibliotecă orășenească în orașul Bolintin-Vale  (Poșta Veche);
Regenerare urbană prin înființarea de parcări în orașul Bolintin-Vale;
– Modernizare, reabilitare și echipare clădire cu două săli de clasă, Școala Gimnazială din satul Malu Spart;
– Modernizare, reabilitare și echipare clădire, înființare loc de joacă pentru copii-Gradinița din satul Suseni;
– Modernizare, reabilitare și echipare clădire, înființare loc de joacă pentru copii-Gradinița din satul Crivina;
– Înființare parc recreativ, teren sport și loc de joacă pentru copii în satul Malu Spart.
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
POIM
– Producție de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelui autorității publice locale prin „Înfiintare parc panouri fotovoltaice”, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu;
CNI
– Extindere cu clădire spital, asigurare cu utilități și amenajare incintă în orașul Bolintin-Vale-Spital orășenesc Bolintin-Vale;
– Reabilitare, extindere și modernizare dispensar medical în orașul Bolintin-Vale;
– Construire și dotare creșă în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu;
AFM
– Înființarea a 3 stații de încărcare pentru autovehicule electrice, în orașul Bolintin-Vale;
– Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din orașul Bolintin-Vale, județ Giurgiu.
Alte surse de finantare
– Centura ocolitoare a Orașului Bolintin-Vale;
Regenerare urbană prin înființarea de parcări în orașul Bolintin-Vale;
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Lângă orașul Bolintin-Vale se află cea mai mare pădure de stejar din România, Pădurea Bolintin – Sit Natura 2000 ROSCI 0138. Situl include cea mai întinsă pădure de stejar din România, relict semnificativ al foștilor Codri ai Vlăsiei și ai Deliromanului care, până spre mijlocul secolului al XIX-lea, se întindea până la Dunăre. Aici se conservă structuri forestiere arhetipale și exemplare seculare de stejar.
Tot în apropierea Pădurii Bolintin se află și Noua Mănăstire Bunavestire, amplasată într-un spaţiu pitoresc şi bogat în vestigii arheologice (începând cu Neoliticul).
Oraşul Bolintin-Vale nu deţine niciun muzeu în accepţiunea legală a termenului, deşi tradiţia culturală, ca şi istoria veche şi bogată în evenimente a acestor locuri ar fi impus acest lucru. Până la momentul înfiinţării unei instituţii specializate, oraşul Bolintin-Vale acoperă acest domeniu prin câteva spaţii expoziţionale, atât publice, cât şi private. 
În rândurile ce urmează, amintesc doar câteva dintre monumentele istorice aparținând orașului Bolintin-Vale înscrise în Lista Monumentelor Istorice (LMI) din anul 2015: 
– Clădirea monument istoric „Poşta Veche”, care găzduieşte şi Biblioteca orăşenească, în care funcţionează un spaţiu expoziţional organizat sub egida Compartimentului Cultură. Aici, în cadrul unor expoziţii temporare, sunt expuse obiecte, documente, imagini şi sunt oferite informaţii genealogice şi biografice despre familiile bolintinene trecute şi actuale, într-o încercare de a „personaliza” istoria, de a muta atenţia de exponenţii marcanţi ai evenimentelor istorice (domnitori, regi, oameni politici…) către cei care au contribuit efectiv la ele, bolintinenii contemporani acelor vremuri. 
– Clădirea Centrului Cultural „Şcoala Veche” în care funcţionează două săli de expoziţie pe o suprafaţă ce depăşeşte o sută de metri pătraţi. Ele găzduiesc expoziţii dedicate patrimoniului cultural local şi creaţiilor artiştilor plastici profesionişti sau amatori. În cadrul expoziţiei permanente este prezentat monumentul istoric restaurat “Şcoala Veche” şi se pun în evidenţă mărturii, imagini, scrieri literare, materiale documentare privitoare la viaţa poetului Dimitrie Bolintineanu şi a activităţii sale ca om politic şi revoluţionar paşoptist, ca şi prezentarea comunităţii bolintinene de-a lungul timpului prin expunerea materialelor istorico-documentare din arhiva deţinută de Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu şi revista „Sud”.
– Monumentul de for public dedicat lui Dimitrie Bolintineanu (sculptor Carol Storck, 1888); fragmente salvate de artistul Gheorghe Iacob după cutremurul din 1977;
– Biserica Adormirea Maicii Domnului, Sf. Treime şi Sf. Ioan Botezătorul (1833-1838), placa de mormânt a lui Dimitrie Bolintineanu (Carol Storck, 1877) încastrată în zidul exterior;
– Monumentul Eroilor (sculptor Teodor Mâinea, 1925); realizare originală pentru o localitate rurală;
– Casa-atelier a artistului plastic Gheorghe Iacob; clădire interbelică, achiziţionată în 1935 la Malu Spart, extinsă pentru a adăposti atelierul şi piese de artă aparţinând artistului sau integrate de acesta în decoraţia interioară.
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
Orașul Bolintin-Vale prezintă numeroase prilejuri pentru realizarea unor activităţi culturale: simpozioane, lansări de carte, concerte, expoziţii, momente coregrafice, proiecţii video, manifestări gastronomice, cenacluri, concursuri de creaţie etc. 
Principalul eveniment cultural al oraşului Bolintin-Vale este Festivalul Toamna Culturală Bolintineană, care se desfăşoară în fiecare an în luna octombrie şi găzduieşte numeroase evenimente. 
Alte manifestări culturale de tradiţie desfăşurate în oraşul Bolintin-Vale sunt: Clubul de Istorie, Cenaclul literar „D. Bolintineanu”, Festivalul „August la Bolintin”, Festivalul de film documentar de scurt metraj „Patrimoniul imaterial şi arta de a face”, Zilele Bolintinului, Salonul de Carte, Regina Sânzienelor, La pas prin Bolintin. 
Anual, pe 26 octombrie, la Bolintin-Vale se organizează bâlciul de Sf. Dumitru, o adevărată sărbătoare a toamnei care adună meşteşugari din toate colţurile ţării, cu o traditie de peste un secol. 
Concursul de creaţie literară pentru elevi „Vreau să fiu scriitor” este organizat anual de Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, la el participând tineri din zeci de judeţe. 
„Crăciun din inimă de copil”, „Bucură-te de copilărie”, „Mediul ambiant şi dezvoltarea durabilă”, „Bucură-te de cicloturism, pe urmele lui Brâncoveanu” reprezintă alte bune prilejuri pentru realizarea mai multor activităţi socio-culturale şi educative.
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
Orasul Bolintin-Vale este o localitate cu istorie bogată, poziție geografică bună, este al doilea centru adminitrativ al județului și un oraș satelit al Capitalei. 
Sunt atuuri de la care am început construcția noastră. În continuarea proiectelor deja începute vom implementa proiectele noastre de infrastructură, pentru a aduce condițiile de trai la nivelul celor din țările vestice.
O infrastructură bună face ca rezidenții să fie multumiți astfel, putând atrage și alti rezidenți.
Ne dorim să întărim sectorul economic, prin promovarea zonei industriale, astfel încât să facilităm crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor la bugetul local. 
În paralel cu dezvoltarea infrastructurii, ne dorim să îmbunătățim condițiile de viață prin crearea de facilități și oportunități pentru socializare, sport și divertisment. 
Toate acestea le facem cu gândul de a crea în Bolintin-Vale o comunitate în care îți place să trăiești.
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs?
Încă de la preluarea primului mandat, deschiderea către cetățeni și implicarea acestora în procesul decizional, a fost prioritară în agenda de lucru. În primul rand, am pus la dispoziția cetățenilor și am promovat canale noi de comunicare: site-ul instituției și formularul de contact, pagina de facebook și chat dedicat, adresa de e-mail dedicată.
Programul de audiențe este publicat și adus la cunoștința cetățenilor. Bineînțeles că, în limita timpului disponibil, aplic principiul ”ușii deschise”.
În fiecare an, prezentăm într-un ziar distribuit către toți cetățenii localității, ”Informația de Bolintin-Vale”, un raport al activității de peste an și programul pentru viitor.
Periodic organizăm dezbateri publice în care angajații primăriei se întâlnesc cu cetățenii și dezbat subiecte de interes local, răspund la întrebările cetățenilor. Pe site-ul primăriei sunt publicate și puse în dezbatere actele normative ce urmează să fie prezentate Consiliului Local. 
Personal, ori de câte ori am fost solicitat, am participat la întâlniri ale grupurilor de initiativă din localitățile orașului. Împreună cu colegii mei, de câte ori a fost necesar, am purtat dialog cu reprezentanții ONG-urilor și cu reprezentanți ai mediul economic interesați de orașul nostru. 
Pe lângă canalele de comunicare menționate, intenționăm ca în perioada următoare să înființăm un vlog, prin care să putem transmite informații de interes către cetățeni și să abordăm subiectele propuse de aceștia.

ALTE INTERVIURI: