PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Dolj: Hărţile actualizate de hazard şi risc la inundaţii, prezentate primarilor din localităţile vizate

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu şi ai Prefecturii Dolj au prezentat, marţi, hărţile de hazard şi risc la inundaţii actualizate celor 44 de primari din Dolj din cadrul UAT-urilor direct vizate, cărora le-au explicat în detaliu ce înseamnă acestea şi ce rol joacă în desfăşurarea activităţii administrative.

Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, şi directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, Răzvan Şerban, au arătat cum pot fi folosite aceste hărţi pentru a preveni şi întâmpina posibilele inundaţii locale.

„Apărarea împotriva inundaţiilor este o activitate de interes pentru toţi cetăţenii, motiv pentru care am dorit să ne reunim cu toţii, astăzi, aici, pentru a da posibilitatea specialiştilor ABA Jiu să ne transmită date despre importanţa acestor hărţi, cum ne putem folosi de acestea pentru prevenirea unor dezastre provocate de inundaţii, dar şi unde le putem găsi. Nu ezitaţi să aflaţi acum tot ceea ce este legat şi important despre acestea”, a spus prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu.

Directorul ABA Jiu, Răzvan Ştefan, a afirmat că hărţile de hazard şi de risc la inundaţii sunt un factor pentru protecţia oamenilor, agenţilor economici şi gospodăriilor. „Acestea sunt un ajutor pentru crearea acelor măsuri mult aşteptate, adecvate pentru a reduce major riscul la inundaţii. Protecţia împotriva inundaţiilor este în interesul tuturor, iar elaborarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii nu este numai în responsabilitatea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor si a Apelor Române, ci si a tuturor celor aflaţi în situaţii de risc. Aceste hărţi aparţin instituţiilor ţării, instituţii care pot oferi informaţii şi expertiză şi care au interes şi un rol de jucat în acest proces”, a spus directorul ABA Jiu.

Specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au subliniat că harta de risc la inundaţii este documentaţia care indică pentru zonele inundabile, în diverse scenarii, pagubele materiale şi umane potenţiale, lucru ce reprezintă un vector important al rolului acestui proiect.

Întâlnirea a fost organizată la iniţiativa prefectul Dan Diaconu care a solicitat specialiştilor Administraţiei Bazinale de Apă Jiu să organizeze hărţile pe localităţi, astfel încât acestea să fie disponibile şi în momentul în care nu există conexiune internet, iar primarii „să le poată lista oricând şi lipi pe perete, să le poată folosi în orice moment”.

Hărţile de hazard şi de risc la inundaţii au fost realizate în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a şi a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii – RO-Floods” derulat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administraţia Naţională Apele Române şi cu sprijinul World Bank Romania. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE