PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

ANCPI: Peste 350.000 de proprietăţi, înregistrate gratuit în acest an în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat gratuit pentru cetăţeni, în acest an, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, peste 350.000 de proprietăţi, reprezentând o suprafaţă de peste un milion de hectare.

Conform unui comunicat de presă al ANCPI transmis miercuri AGERPRES, alte aproape şapte milioane de hectare din 2.435 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) sunt în lucru. Finanţarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI şi din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020.

ANCPI, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localităţi în 153 de UAT-uri, din totalul de 3.181, precum şi în sectoare cadastrale cu o suprafaţă totală de peste 3.800.000 de hectare. Un număr de 40 de comune au fost cadastrate din fonduri europene prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, finanţat prin POR 2014 – 2020.

Totodată, se precizează în comunicat, au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în peste 19.000 de sectoare cadastrale cu o suprafaţă de 2.797 de hectare. Finanţarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.

Până la data de 4 octombrie, prin programele derulate, ANCPI a deschis gratuit pentru cetăţeni 5.118.045 de noi cărţi funciare.

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvenţiilor APIA, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 6,55 milioane de hectare (69%).

În prezent, se desfăşoară lucrări de cadastru în 2.435 de UAT-uri atât la nivelul întregii localităţi (în 569 de UAT-uri, cu suprafaţa totală estimată de 4.500.000 de hectare), cât şi pe sectoare cadastrale (în 19.883 de sectoare cadastrale, cu suprafaţa totală estimată de 2.414,996 de hectare). Dintre acestea, 520 de comune beneficiază de fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetăţeni a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene şi din bugetul local al primăriilor, se arată în comunicat.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014 – 2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 – cofinanţare de la bugetul de stat. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE