PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul NICOLAE SĂRDĂRESCU, primar oraș HOREZU

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: al – II- lea mandat
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar: 2016-2020;2020-prezent
 • Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi.
Sunt un om legat sufleteste de orasul Horezu. Viata iti poate arunca multe provocari in cale, insa tu alegi atitudinea cu care intampini tot ce ti se intampla, iar aceasta face diferenta.  
 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?
Increderea  cetățenilor am câștigat-o pas cu pas, dialogul permanent, seriozitatea si implicarea sinceritatea, promtitudinea au fost atuurile pentru care am fost votat cu majoritate covârșitoare de către locuitorii orașului Horezu pentru al doilea  mandat.         
 • Care a fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
1. Construire  cresa ,,Pomul vietii’’ in orasul Horezu prin programul PNDL, valoare totala 3.640.976,00 lei.  
2. Extinderea, dotarea si modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului orasenesc Horezu, judetul Valcea, proiect care are ca si impact preconizat  cresterea calitatii serviciilor de sanatate , valoare 10.612.549,73 lei.          
3.Modernizare strada Mircea cel Batran, cu largire la 4 benzi de circulatie in orasul Horezu, judetul Valcea, valoare totala 1.548.336,90 lei.
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
1. Amenajarea zonei central pietonale a statiunii turistice Horezu, judetul Valcea, in vederea consolidarii  identitatii locale si dezvoltarii turismului prin programul POR 2014-2020,valoare totala 5.599.819,89 lei(Impact preconizat in dezvoltarea turismului)        
2. Construire adapost pentru cainii fara stapan in orasul Horezu, judetul Valcea    
3.Reabilitare, modernizare si dotare Corp B, corp C si Sala de Sport din cadrul Liceului  Constantin Brancoveanu din orasul Horezu, judetul Valcea      
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
Avem  2 proiecte mari:
1.Reabilitare strazi in orasul Horezu, judetul Valcea-strazile: Nicolae Balcescu, Romani, Capitan Maldar, Ion Creanga, Florilor, Zavoiului, Stadionului, Parcul Industrial Eroilor, Iancu Jianu, Anton Pann, Unirii, Olari, George Cosbuc, Mocanitei, Constantin Brancoveanu
2.Înfiintare retea inteligenta de gaze naturale in  orasul Horezu, Judetul Valcea.  
   
 • Prin POR 2021-2027?
1.Reabilitare, modernizare si extindere sistem de iluminat public in orasul  Horezu, judetul Valcea; 2.Infiintarea parcului de agrement si recreere ,,Constantin Brancoveanu’’, in orasul Horezu, judetul Valcea, cu impact preconizat in dezvoltarea turismului, proiect in valoare totala  de 9.453.899,17 lei.
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
1.Centrul Cultural Olari – Proiect tip- Autoritatea de Management –C.N.I, proiect in implementare conform procedurilor CNI;
2.Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Complex sportiv, UAT Horezu, jud. Valcea-Autoritatea  de Management- CNI, proiect in implementare conform procedurilor CNI;
3.Sala de Sport cu tribuna-180 locuri-Proiect Tip-Autoritatea de Management-CNI-proiect  in implementare conform procedurilor CNI;    
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
   
 • Prin PNRR?
-,,Colectarea separată a deșeurilor prin înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate  în orașul Horezu, județul Vâlcea”;
-Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana-valoare proiect-25.392,57 Euro;
-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local)valoare proiect 500 000Euro;
-Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public(achizitia de vehicule nepoluante)-valoare proiect 1.994.000 Euro;
-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste pentru biciclete(si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan(valoare proiect-646000 Euro);
-Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrative-teritoriale( valoare proiect-424.160 Euro);
-Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana (valoare proiect- 254. 000 Euro);    
 • Prin POR 2021-2027?
1.Reabilitare si restaurare monumente istorice;   
2.Construirea si dotarea unei Scoli generale cu clasele 0-VIII cu toate anexele necesare (sala de sport, sala de festivitati, teren de sport, cantina, spatii pentru after school, spatii de recreere etc. ) la standarde europene in orasul Horezu, judetul Valcea;   
3.Reabilitarea, modernizarea si extinderea zonei centrale pietonale, a spatiului verde si a trotuarelor in statiunea turistica Horezu.  
4. Amenajarea si marcarea de trasee montane in zona Montana a orasului Horezu, judetul Valcea. 5.Renovarea si reabilitarea  cladirilor rezidentiale in orasul Horezu, judetul Valcea
         
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Casa de Cultura Horezu  este un ansamblu cu 23 de încăperi și o suprafață construita de 2.260 mp. În cadrul acesteia funcționează o bibliotecă cu peste 40.000 de volume și o Galerie de Artă Populara Contemporana – unica la nivel național;  
Din anul 2021, orașul Horezu a fost atestat ca Stațiune turistica de interes national, ceea ce-i conferă un statut aparte, cu largi perspective de dezvoltare, atât economic cât și social. Pe acest fond, s-a creat o puternică rețea de primire-cazare turiști.                                                                         
Din 2008, orașul stațiune turistică Horezu a fost nominalizat ca Destinație turistica de excelență in cadrul programului european EDEN, prin care se promovează modele de dezvoltare a turismului durabil în Uniunea Europeană.
Patrimoniul cultural al Microregiunii Horezu include:
– 26 monumente istorice clasificate – biserici, case si ansambluri de locuințe dintre care 16 de categoria A si 10 de categorie B;
– un monument UNESCO  (1 din cele 7 din Romania) – complexul Mănăstirii Hurezi;
satul Olari – locul in care s-a creat si dezvoltat tehnica ceramicii de Hurez inclusa in patrimonial imaterial UNESCO începând cu decembrie 2012, in care funcționează si astăzi atelierele tradiționale de ceramica.
Toate acestea sunt elemente care au dezvoltat turismul cultural, etnocultural, istoric, religios. De asemenea, cadrul natural deosebit si nealterat a favorizat inițierea dezvoltării unui sat de vacanta in zona alpina, cu peste 1.000 de proprietăți, care favorizează desfășurarea  si  dezvoltarea  turismului montan, de drumeție, științific, cinegetic, pentru sporturi extreme, speologic, cicloturism etc. Nu trebuie neglijate multitudinea de alte obiective de interes turistic din imediata proximitate (5-15 km), din arealul numit „Oltenia de sub Munte”, care includ clădiri fortificate specifice României, mănăstiri, muzee de arta, elemente de tehnica populara, monumente naturale, grote si peșteri amenajate, etc. Rezervații naturale existente:  Parcul National Buila-Vânturarița este situat în comuna Costești, la o distanta de 14 km de centrul civic al orașului Horezu, are o suprafaţă de 4.186 ha, fiind situat în Judeţul Vâlcea, în sudul Munţilor Căpăţânii. Parcul cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa, cu o lungime de cca. 14 km, de la vest de Cheile Bistriţei vâlcene, până la est de Cheile Olăneşti (Folea), creastă dominată de cele două vârfuri care dau numele masivului: Vârful Buila (1849 m) şi Vârful Vânturariţa Mare (1885 m). Masivul prezintă caracteristicile specifice reliefului carstic, cu numeroase forme exocarstice (chei, abrupturi calcaroase, doline, câmpuri de lapiezuri, grohotişuri calcaroase, hornuri, ace, strungi) şi endocarstice (peşteri şi avene). Datorită caracterului de insularitate şi accesibilităţii dificile, în masiv s-au păstrat nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural: habitate naturale, păduri virgine, numeroase specii ocrotite ale florei şi faunei, situri mineralogice şi paleontologice, peşteri.  
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
 În oraş sunt organizate evenimente locale anuale, după cum urmează:
– În prima săptămână a lunii iunie, are loc cel mai mare târg de ceramică populară din România, organizat sub denumirea de „Cocoşul de Hurez” la care participă meşteri populari ceramişti din toate centrele de ceramică populară din țară. Pe perioada celor 3 zile ale târgului, oraşul este vizitat, în medie de peste 20.000 de vizitatori şi turişti.
– În prima zi de vineri de după sărbătorile Pascale, are loc Târgul Popular de Izvorul Tămăduirii, un târg tradiţional, unde se desfac mărfuri de tot felul, se organizează spectacole artistice cu folclor tradiţional.  
– În fiecare an, în perioada 1 – 5 septembrie are loc sărbătoarea „Zilele oraşului Horezu”, sărbătoarea marcând ziua atestării documentare ca zi de naştere a localităţii Horezu. Se organizează spectacole artistice, prezentări de obiecte populare tradiţionale, întâlniri cu fiii localităţii şi altele.
– În luna decembrie se organizează Festivalul de colinde tradiţionale „Colindul Sfânt şi Bun”, sărbătoare care marchează ziua de 25 decembrie, Ziua Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos.               – În luna decembrie se organizează Festivalul de colinde tradiţionale „Colindul Sfânt şi Bun”, sărbătoare care marchează ziua de 25 decembrie, Ziua Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos.  
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
Orașul Horezu are un  potențial  mare de dezvoltare, în special în sfera turistica, aici unde trebuie să depun toate eforturile pentru a atrage investitori și investiții care se vor reflecta asupra modului și nivelului de trai al locuitorilor. Cu cât mai mulți investitori, cu cu atât mai multe locuri de muncă la nivelul unității administrative,  cu cat o infrastructura mai dezvoltata si servicii publice mai bune cu  atât mai multe motive pentru care locuitorii să nu plece din orașul lor, iar administrația va avea astfel mai multe resurse financiare și totodată umane, pentru un mediu propice dezvoltării din toate punctele de vedere. Desigur, pentru aceasta este nevoie în continuare de o viziune pe termen lung, precum cea pe care am propus-o care dă roade acum, datorită încrederii acordate  de către cetățeni, în ultimii ani.        
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs? 
Segmentul  de transparență  și comunicare este foarte  activ  la nivelul primăriei orașului. Mijloacele online, personalul specializat în segmentul de comunicare oficială și preluare a anumitor problematici semnalate de locuitori, totodată întâlnirile pe care le am cu cetățenii fie în audiență, fie în medii organizate, sunt metode prin care relația dintre mine și cetățeni, cu siguranță are de câștigat în continuare. Am acordat audiențe în funcție de nevoile locuitorilor orașului nostru și mai puțin după un program rigid, stabilit anterior.Vom menține actualele metode  de comunicare, deoarece s-a demonstrat eficiența acestora. Usa Primarului este deschisa pentru orice cetatean ,sunt un om deschis, merg printre cetățeni, discut cu toți, indiferent de statutul social sau problema pe care o are. Trăim într-o societate digitală, astfel încât pot fi contactat oricând prin intermediul e-mailului, site-ului oficial, dar mai ales sunt activ pe rețelele de socializare, mediul preferat al tinerilor și nu numai. În toți acești ani, am învățat că nu este suficient doar să asculți oamenii ci și să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, iar acest lucru a întărit încrederea cetățenilor orasului Horezu.      
 • Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?
Ușa primarului a fost întotdeauna deschisă tuturor celor care au vrut să investească. Fiecare agent economic este un potențial partener pentru dezvoltarea orașului și niciun investitor nu a fost alungat din oraș. Am fost, sunt și voi fi întotdeauna dispus să acord sprijin logistic  pentru cei care doresc să investească în comunitatea nostră și voi fi mereu receptiv la propunerile dumneavostră.        

ALTE INTERVIURI: