PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiecte pentru reorganizarea ALPAB şi a Administraţiei Străzilor, aprobate de Consiliul General al Capitalei

Consiliul General al Capitalei a aprobat în şedinţa de joi două proiecte de hotărâre care vizează reorganizarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi a Administraţiei Străzilor.

Acestea au fost introduse pe ordinea de zi suplimentară.

Potrivit raportului de specialitate, ALPAB a propus reorganizarea instituţiei, cu menţinerea numărului total de posturi la 371 şi reducerea numărului posturilor de conducere de la 27 la 22.

Conform notei de fundamentare, modificarea organigramei ALPAB este necesară pentru înfiinţarea unei structuri organizatorice care să faciliteze întreţinerea spaţiilor verzi, luând în considerare desfiinţarea Companiei Municipale Parcuri şi Grădini Bucureşti, precum şi a Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde.

Printre modificările adoptate se numără înfiinţarea Serviciului Agrement şi Ambarcaţii, prin comasarea Serviciului Agrement cu Serviciul Ambarcaţii şi preluarea unor activităţi şi a unor angajaţi din cadrul Biroului Ştranduri şi Băi Publice.

Se înfiinţează, de asemenea, Serviciul Întreţinere Spatii Verzi prin preluarea activităţii şi a angajaţilor din cadrul Biroului Salubrizare Parcuri (desfiinţat), a unor activităţi şi angajaţi din cadrul Serviciului Tehnic şi Întreţinere Spaţii Verzi (desfiinţat), a unor angajaţi din cadrul Serviciului Dendro Floricol, din cadrul Serviciului Planificare, Proiectare, Avizare (desfiinţat), din cadrul Biroului Ştranduri şi Băi Publice (desfiinţat) şi a unor angajaţi din cadrul Serviciului Întreţinere Exploatare Utilaje Mijloace Transport.

Serviciul Dendro Floricol se va restrânge.

Administraţia Străzilor va avea un număr total de 364 posturi, dintre care 25 de conducere.

Deciziile vin ca urmare a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, în contextul delegării gestiunii serviciului de administrare a parcajelor către Compania Municipală Parking.

Printre modificările adoptate se numără înfiinţarea Serviciului Administrare şi Monitorizare Parcaje, în subordinea directorului general; desfiinţarea Direcţiei Parcaje şi înfiinţarea Direcţiei Vignete, Staţii Electrice şi Logistică. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE