PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Proiect pentru modernizarea iluminatului public pe 34 de artere din Capitală; valoarea investiţiei 49 de milioane de lei

Consilierii municipali au aprobat în şedinţa de joi un proiect care prevede eficientizarea şi modernizarea sistemului de iluminat public pe 34 artere din Capitală.

Hotărârea, introdusă pe ordinea de zi suplimentară, prevede aprobarea proiectului, a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici.

Proiectul urmează să fie finanţat în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanţat din Fondul pentru Mediu. Valoarea totală este de 49.984.484 lei (inclusiv TVA), iar cheltuielile neeligibile care urmează să fie achitate de la bugetul local sunt în cuantum de 315.218 lei.

Printre cele 34 de artere se numără: Bd. N Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Beijing, Bd. Aerogării, Bd. I. I. de la Brad, Şos. Gh. lonescu Siseşti, Şos. Pantelimon, Bd. N. Grigorescu, Bd. Aviatorilor, Cal. Giuleşti, Bd. Constructorilor, Cal. Crângaşi, Şos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Cal. Floreasca, Şos. Pipera, Bd. Expoziţiei, Cal. Plevnei, Bd. Lacul Tei, Bd. 1 Decembrie 1918, Şos. Chitilei, Şos. Bucureşti-Târgovişte, Şos. Grozăveşti, Bd. Geniului.

„Realizarea obiectivului de investiţii va avea un impact pozitiv din punct de vedere al eficienţei energetice, al calităţii sistemului de iluminat public pe arterele în cauză şi va contribui la creşterea siguranţei cetăţenilor şi a traficul auto pe timpul nopţii”, se explică în referatul de aprobare. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE