PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Planul de combatere a consumului de droguri, analizat de Colegiul Prefectural Bucureşti

Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti a analizat, în şedinţa de joi, acordul-cadru de colaborare şi planul de acţiune în domeniul combaterii şi prevenirii consumului de droguri la nivelul Capitalei.

Reprezentanţii Prefecturii au amintit, într-o postare pe Facebook, că acordul a fost încheiat la propunerea prefectului Capitalei, Toni Greblă, ca urmare a unei hotărâri adoptate în precedenta şedinţă a colegiului, prin care s-a decis colaborarea interinstituţională pentru combaterea traficului de droguri şi prevenirea consumului de substanţe interzise.

Acordul a fost încheiat între Prefectura Capitalei, Inspectoratul Şcolar, Direcţia Generală de Poliţie, Direcţia Generală de Jandarmi, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Regională Vamală şi Agenţia Naţională Antidrog.

Urmează să fie organizate activităţi şi să se deruleze proiecte pentru realizarea obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022 – 2026 şi a planului de acţiune aferent.

Prefectura Municipiul Bucureşti va asigura comunicarea şi colaborarea interinstituţională, va monitoriza implementarea planului de acţiune în domeniul drogurilor la nivelul Capitalei şi va evalua activităţile desfăşurate.

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti contribuie la elaborarea şi derularea de proiecte/campanii de prevenire a consumului de droguri şi solicită participarea instituţiilor partenere la acţiunile organizate.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti acordă sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor şi acţiunilor prevăzute în acord şi promovează mesajele antidrog prin intermediul canalelor de comunicare online proprii. De asemenea, relaţionează, premergător, precum şi pe timpul executării misiunilor, cu reprezentanţii instituţiilor cu responsabilitate în domeniul de referinţă, în vederea constituirii unor dispozitive comune, pentru prevenirea şi combaterea fermă a traficului şi consumului de droguri, pe timpul evenimentelor cultural-artistice, cu public numeros.

Totodată, planifică şi organizează misiunile de ordine publică, prin alocarea unor efective de jandarmi în zonele cu potenţial criminogen ridicat, în baza informaţiilor obţinute de la structurile proprii de cercetare-documentare, precum şi având în atenţie informaţiile obţinute din analiza tactică elaborată la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

De asemenea, desfăşoară activităţi educativ-preventive în instituţii de învăţământ din Capitală, în scopul informării asupra riscurilor şi efectelor folosirii drogurilor de către elevi şi asigură distribuirea unor pliante cu caracter informativ, cu ocazia desfăşurării unor activităţi ce implică public numeros.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va permite şi va facilita participarea cadrelor didactice şi elevilor la desfăşurarea activităţilor prevăzute de acest acord-cadru.

Totodată, va desemna un responsabil cu diseminarea, în reţea, a informaţiilor privind cursurile de formare furnizate de Agenţia Naţională Antidrog. Va sprijini şi marcarea Zilei Antidrog, în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”, au mai transmis reprezentanţii Prefecturii Capitalei. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE