PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

A fost aprobat Ghidul Aplicantului, în cadrul primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027

Luni, 19 septembrie, a fost aprobat Ghidul Aplicantului în vederea lansării primului apel pentru propuneri de proiecte aferent Programului Interreg IPA România-Serbia (2021-2027). Potențialii beneficiari vor folosi în exclusivitate sistemul informatic JeMS pentru transmiterea documentelor și vor beneficia de opțiunile de costuri simplificate pentru decontarea cheltuielilor, respectiv de o simplificare a sistemului de implementare a proiectelor.

De asemenea, în cadrul primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare, ce a avut loc, astăzi, la Veliko Gradiște (Serbia), au fost prezentate și aprobate toate documentele necesare pentru lansarea primului apel pentru propuneri de proiecte, în valoare de aproximativ 26 de milioane de euro (fonduri IPA).

În perioada 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, care va avea un buget total de 87.725.681 de euro și va finanța proiecte privind protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice, sănătate și educație, turism și cultură, respectiv managementul frontierei.

Finanțarea pentru aceste priorități va fi de 85% din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA III), 13% va fi cofinanțarea națională, asigurată de către statul român, iar contribuția proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români. Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanțarea de 15% integral din contribuția proprie.

În aria eligibilă a Programului sunt cuprinse trei judeţe din România (Timiș, Caraș-Severin și Mehedinţi), precum şi șase districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski și Podunavski).

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituțională, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a organizat consultări cu actorii-cheie din aria Programului și a postat pe site-ul www.romania-serbia.net, secțiunea dedicată primului apel pentru propuneri de proiecte toate documentele aferente Programului Interreg IPA România-Serbia.

La întâlnire au participat reprezentanții Autorității de Management a Programului, din cadrul MDLPA, precum și reprezentanți ai Autorității Naționale din Serbia, ai Comisiei Europene și ai instituțiilor reprezentate în acest o

ALTE ȘTIRI RECENTE