PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul CONSTANTIN RADU, primarul orașului ȚICLENI

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: Sunt la al treilea mandat de primar.
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar: 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024
 • Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi?
  ,,Alături de tine!”            
 ,,Viitorul este aici, acasă!”
 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?
Principalele atuuri care au contribuit la alegerea/realegerea mea ca primar au fost realizările pe care le-am avut în calitate de viceprimar iar mai apoi propunerile pentru dezvoltarea oraşului şi ducerea la îndeplinire a acestora.
 • Care au fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
 ,,Construire Pod peste Cioiana str. Bărbăteştilor”
,,Reabilitare fost Cinematograf”
,,Reabilitare Biblioteca orăşenească ,,Nicolae Diaconu” Ţicleni”  
 
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
,,Reabilitare termică blocuri oraş Ţicleni”
,,Extindere şi amenajare Grădiniţă cu program prelungit la Şcoala gimnazială nr. 1 Ţicleni”
,,Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public oraş Ţicleni”
,,Amenajare şi dotare Cabinet stomatologic şcolar
”Amenajare şi dotare Cabinet medical şcolar -Liceul Tehnologic Ţicleni
”Amenajare şi dotare Cabinet medical şcolar – Şcoala gimnazială nr. 1 Ţicleni”  
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
  ,,Realizare podeţe, dalări sanţuri şi ziduri de sprijin, etapa IV”
 • Prin PNRR?
  C5 Valul Renovării
1. ,,Renovare energetică moderată 2 blocuri Oraş Ţicleni” 
C10 Fondul local
1. ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC/ITS  a Orașului Țicleni”
2. ,, Reabilitarea moderată a Clădirii publice birouri Primaria Ticleni”
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
 ,,Asfaltare (modernizare) străzi laterale oraş Ţicleni”
,,Servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară”
,,Extindere reţea gaze naturale”
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
 ,,Amenajarea şi dotarea Centrului multifunctional al Liceului Tehnologic Ţicleni”  depus la CNI ,,Asfaltare străzi colonia Snagov” ,,Realizare podeţe, dalări şanţuri şi ziduri de sprijin” ,,Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Stadion Oraş Ţicleni” depus la CNI
Cele depuse deja pe PNRR si Programul Național de Investiții Anghel Saligny.  
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Așezarea dacică fortificată de la Țicleni, Cod LMI GJ-I-s-B-09153 (RAN: 78463.01)
Biserica de lemn din Tunşi  
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
15 ianuarie -Ziua Culturii, 24 ianuarie -Ziua Unirii Principatelor Române, 24 februarie -Dragobetele, 8 martie -Ziua Femeii, 1 iunie -Ziua Copilului, 2 iunie -Ziua Eroilor, Iunie -Zilele Oraşului, 1 octombrie -Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 1 decembrie – Ziua Naţională a României, 20-31 decembrie – Alaiul Obiceiurilor de Iarna  
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
-Modernizarea oraşului nostru prin ducerea la îndeplinire a proiectelor în derulare şi a propunerilor
-Crearea de locuri de muncă pe cât de mult posibil în contextual actual economic  
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs? 
 -Organizarea mai multor întâlniri cu cetăţenii
-Organizarea mai multor Dezbateri publice
-Menţinerea în Primăria Oraşului Ţicleni a unui climat favorabil cetăţenilor pentru rezolvarea solicitărilor în cel mai scurt timp.  
 • Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?
Fiind un oraş mic şi monoindustrial, industria extractivă de petrol fiind în declin, mulţi petrolişti au fost disponibilizaţi, aşa că solicităm sprijin pentru declararea zonei defavorizată.  

ALTE INTERVIURI: