PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul IULIAN IACOMI, primarul orașului LEHLIU GARĂ

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: La al -V-lea mandat de primar.
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar:

2000 – 2004, 2004 – 2008 – Primar al Comunei Dor Mărunt, județul Călărași;

2008 – 2012, 2012 – 2016, 2017 – 2020 Primar al Orașului Lehliu Gară, județul Călărași.

Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi.

”Acolo unde sentimentul de apartenență la comunitate, dreptatea și controlul propriei vieți sunt asigurate, șansele individului de a duce o viață fericită, cresc.”

                                                                                        Stefan Klein- Formula Fericirii

 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar? 
Centrarea pe cetățen și comunitate, viziunea de dezvoltare, simțul gospodăresc, capacitatea de a realiza strategii integrate de dezvoltare, determinare în a atinge obiectivele propuse, parteneriat acțional cu cetațeanul, folosirea rațională și eficientă a resurselor aflate la dispoziție, integritatea și patriotismul;
 • Care au fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
  Modernizarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu Gară prin POR      
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
Reabilitare rețea de alimentare cu apă a Orașului Lehliu Gară județul Călărași prin PNDL
Reabilitare rețea de canalizare apă menajeră  a Orașului Lehliu Gară județul Călărași prin PNDL  

 Înființare distribuție gaze naturale în satul Răzvani prin bugetul local
Amenajarea Parcului Central al Orașului Lehliu Gară prin AFIR          
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
  Modernizare străzi în Orașul Lehliu Gară      
 • Prin PNRR?
ELABORARE PUG IN SISTEM GIS6 STATII ELECTRICE DE INCARCARE AUTO
REABILITARE MODERATĂ LICEUL  ALEXANDRU ODOBESCU
REABILITARE MODERATĂ INTERNATUL LICEULUI ALEXANDRU ODOBESCU
REABILITARE MODERATĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEHLIU GARA
CONSTRUIRE CREȘA MEDIE DE 70 DE LOCURI
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL LEHLIU GARĂ
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLĂDIRILE REZIDENȚIALE (13 BLOCURI DE LOCUINȚE)
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU CLADIRI PUBLICE, CASA DE CULTURĂ ȘI SEDIUL PRIMĂRIEI
MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC LEHLIU GARĂ          
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Construirea Bazei Sportive de Tip A in Orasul Lehliu Gară – CNI  
Construire Cămin Cultural sat Răzvani – CNI    
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin PNRR?
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE IN ORAȘUL LEHLIU GARĂ  
INFIINȚAREA DE INSULE ECOLOGICE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR  
INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE APORT VOLUNTAR AL DEȘEURILOR IN ORAȘUL LEHLIU GARĂ   ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC IN ORAȘUL LEHLIU GARĂ  
CONSTRUIREA  DE PISTE PENTRU BICICLETE IN ORASUL LEHLIU GARĂ  
CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIȚE CU ORAR PRELUNGIT IN SATUL RĂZVANI  
IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT DE REGENERARE URBANĂ IN ORASUL LEHLIU GARĂ    
 • Prin POR 2021-2027?
Construirea a 3 locuri de joacă pentru copii in Orașul Lehliu Gară si satul Razvani  
Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Răzvani și Buzoeni      
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare?
Extindere retea de alimentare cu gaze a Cartierului de Nord în Orașul Lehliu Gară      
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Pescuit sportiv și de agrement      
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
  Zilele Orașului Lehliu Gară        
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesitățile prezente fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități.      
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs? 
Utilizare soluțiilor IT care să poată transforma interacțiunea și comunicarea inter și intrainstituțională și astfel să se îmbunătățească performanța administrației publice, utilizarea platformei eguvernare pentru transparență bugetară.      
 • Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?
Un obiectiv important propus spre realizare cu sprijinul instituțiilor centrale este realizarea rutei ocolitoare și a pasajului suprateran peste linia ferată București – Constanța care va fluidiza traficul pe DN 3 si DN3A dinspre județul Ialomița spre municipiul Călărași si Autostrada A2 București – Constanța.        

ALTE INTERVIURI: