PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Administrația în folosul cetățenilor
Interviuri cu primarii din România

FIȘĂ DE PRIMAR: Domnul BOGDAN BAN, primarul orașului CURTICI

 • Precizaţi la al câtelea mandat de primar sunteţi: Sunt la al doilea mandat ca primar
 • Precizaţi perioada fiecărui mandat de primar:
 • 2014 – 2016 (viceprimar)
 • 2016 – 2020 (primar)
 • 2020 – prezent (primar)
 • Puteţi formula un motto relevant / o idee fundamentală care să vă reprezinte pe dvs. şi/sau comunitatea al cărui prim edil sunteţi?
Este momentul în care schimbarea mentalității privind rolul administrației publice locale este foarte importantă, având în vedere criza economică provocată de pandemie și situația geo-politică mondială, atât în ceea ce privește relația cu cetățenii, investitorii locali cât și exploatarea pontențialului turistic. Consider că parteneriatul între administrație, cetățeni și investitorii locali este cea mai importantă caracteristică în dezvoltarea unei comunități       
 • Care sunt principalele atuuri care au contribuit la alegerea / realegerea dumneavoastră ca primar?
 Principalele atuuri care au contribuit atât la alegerea, cât și la realegerea mea ca primar cred că sunt seriozitatea de care am dat dovadă atât în relația cu cetățenii, investitorii locali, instituțiile colaboratoare cât și cu prestatorii de servicii la nivel administrativ, perseverența cu care treptat am reușit să dezvolt și să modernizez orașul Curtici împreună cu membrii Consiliului local al Orașului Curtici și colegii din cadrul Primăriei Orașului Curtici, multă muncă și documetare pentru a putea fi la curent cu toate modificările legislative și axele lansate pentru atragerea de fonduri nerambursabile europene și naționale.  
 • Care au fost cele mai importante realizări ale dumneavoastră ca primar în mandatul anterior?
1. Centura ocolitoare nord –sud a orașului Curtici (4.000.000 euro – fonduri transfrontaliere)
2. Modernizarea Casei de cultură a orașului Curtici conform normelor ISU și DSV
3. Asfaltarea a 70% din străzile orașului Curtici  
 • Ce proiecte au fost finalizate în ultimii doi ani? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
Modernizarea parcului copiilor de pe strada Horea
Extinerea rețelei de apă și canalizare
Introducerea rețelei electrice, gaz și iluminat public în cartierul nou de locuințe  
 • Care sunt programele şi proiectele pe care le aveţi în derulare în acest moment? Prezentaţi-le pe cele mai importante.

 • Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny?
Asfaltare străzi II în orașul Curtici
Reparații capitale DJ709B și DJ792C
Extindere rețea canalizare în cartierul de locuințe din cartierul nou de locuințe  
 • Prin PNRR?
  Întocmire studii de fundamentare pentru actualizare plan urbanistic general – oraș Curtici  
 • Prin POR 2021-2027?
Creșa, centrul de zi pentru vârstnici și modernizarea unei străzi (2.000.000 euro)  
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Extinerea rețelelor de apă și canalizare – buget local
Extindere sediului primăriei cu o sală nouă de consiliu și reabilitare sediu primărie – buget local
Reabilitarea liceului „Ion Creangă – Curtici”, etajare cu corp B și extindere cu corp D – PNDL
Amenajare parcare în jurul Bisericii Ortodoxe Sf Petru și Pavel – Curtici – buget local
Reparații cu asfalt DJ709B și DJ792C – buget local
Reparații cu asfalt str. B.P.Hașdeu și str. Romanilor  
 • Ce proiecte vă propuneţi să demaraţi în următoarea perioadă? Prezentaţi-le pe cele mai importante.
 • Prin POR 2021-2027?
Realizarea unei piste de biciclete pe str. Revoluției (între str.Primăriei și UAT Macea)
Construirea unei platforme de deșeuri vegetale și din construcții
Modernizarea ștrandului termal Curtici
Regenerare zonă centrală a orașului Curtici
Construire centură N-V a orașului Curtici
Modernizarea sistemului de iluminat public  
 • Prin resurse locale/credite/leasing/alte resurse financiare (precizaţi resursa)?
Realizarea parcării din zona piței agroalimentare a orașului Curtici – buget local
Modernizarea str. Mețianu (zona ștrandului termal) și crearea de locuri de parcare –buget local  
 • De ce potențial turistic dispune în prezent comunitatea dumneavoastră? Prezentaţi principalele obiective turistice.
Orașul Curtici beneficiază de un ștrand termal unde în perioada anotimpului cald beneficiază de prezența a mii de persoane care aleg tratamentele cu apă termală sau divertisment și recreere.  
 • Care sunt manifestările culturale / sportive / recreative cele mai reprezentative pe care le organizaţi în comunitatea dvs.?
Zilele Orașului Curtici
Festivalul “Floare din câmpie” – festival concurs pentru tineri interpreți și dansatori populari
Parada moto – dedicat pasionaților de motociclete 
 • Care este viziunea dumneavoastră pentru dezvoltarea de ansamblu a localităţii pe care o reprezentaţi?
O localitate nu va cunoște niciodată o dezvoltare durabilă fără atragerea de fonduri nerambursabile. În primul rând, cetățenii oricărei localități, trebuie să beneficieze, în primul rând de utilități publice (apă, canalizare, gaz, energie electrică), infrastructură rutieră solidă (trotuare, drumuri, centură ocolitoare), educație și servicii sociale de calitate (creșă, grădiniță, școală, liceu, centre sociale), ordine și siguranță publică (poliție, poliție locală, pompieri), un sistem medical sănătos (cabinete medicale, spital, SMURD, ambulanță) și nu în ultimul rând de relaxare, odihnă și sport (baze sportive, cluburi sportive, parcuri, bazine de înnot). De asemenea nu trebuie să uităm de cultele religioase, care au un rol foarte important atât în ceea ce privește informarea fiecărei comunități, cât și asigurarea unității și educarea acesteia.  
 • Ce măsuri aţi luat / veţi lua pentru o relaţie cât mai deschisă cu cetăţenii şi alţi parteneri de dialog din comunitatea dvs.? 
Încă de la începutul primului mandat m-am asigurat ca orice cetățean, societate comercială sau investitor din  orașul Curtici să aibă posibilitatea de a fi primit în audiență la sediul primăriei sau de a comunica prin intermediul rețelelor sociale sau telefonic. De asemenea am introdus și un sistem de reclamații electronic, o aplicație, disponibilă pe site-ul primăriei.  
 • Despre ce alte lucruri importante din comunitatea dvs. aţi dori să mai spuneţi ceva?
Având în vedere poziționarea geografică avantajoasă, poarta de intrare feroviară care ne leagă de vestul Europei prin vama Curtici, prezența apei termale, existența Zonei libere Curtici-Arad, distanța optima față de municipiul Arad, autostrada Nădlac-Deva și viitorul drum expres Arad-Oradea, cât și infrastructura rutieră nouă, utilități publice pe 95% din suprafața intravilanului orașului Curtici, ștrandul termal, centura ocolitoare, viitoarul parc industrial nepoluant și Zona liberă Curtici-Arad, orașul Curtici este o comunitate deschisă atât pentru cetățenii care aleg să locuiască aici, cât și pentru mediu de afaceri, pentru investitorii care aleg să profite de facilitățile cu care orașul nostru a fost binecuvântat.  Doamne ajută!

ALTE INTERVIURI: