PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 2: Tarife de ridicare, transport şi depozitare de 500 de lei pentru maşinile staţionate neregulamentar (proiect)

Tarifele de ridicare, transport şi depozitare în cazul vehiculelor staţionate neregulamentar vor totaliza 500 de lei pe zi, conform unui proiect supus dezbaterii publice de către Primăria Sectorului 2.

La această sumă se vor adăuga alţi 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare a vehiculului.

Regulamentul vizează modul de desfăşurare a activităţilor de ridicare, transport, depozitarea şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, a celor staţionate pe domeniul public, în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, precum şi a celor parcate pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilităţi.

Tarifele de ridicare propuse sunt:

– 200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 tone, inclusiv;

– 270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone.

Tarifele de transport propuse sunt:

– l50 de lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 tone, inclusiv;

– 200 de lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone.

În funcţie de perioada de depozitare, calculată din momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 150 de lei/zi. Contravaloarea operaţiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data şi ora depozitării, nefracţionat.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor principale din regulament, precum şi dispunerea măsurii de ridicare se face de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti ori de către poliţişti locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 2.

Activităţile de ridicare, transport şi depozitare constituie serviciu public şi sunt efectuate de persoane cu activitate specifică din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 sau de către un operator economic specializat, în baza unui contract de concesiune a acestui serviciu.

Agenţii constatatori vor înregistra foto sau video, cu aparatul din dotare, zona staţionării vehiculului, consemnând aceasta în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Ridicarea vehiculului nu se dispune în cazul în care în maşină este vizibilă prezenţa unor persoane/animale.

Pe toată perioada de desfăşurare a operaţiunii de ridicare, la locul constatării faptei, operatorul va fi asistat de agentul constatator. Înainte de ridicare, agentul constatator va fotografia vehiculul din mai multe unghiuri pentru a fi evidenţiate eventualele zone deteriorate şi va completa fişa vehiculului ridicat.

Vehiculele ridicate vor fi depozitate iniţial provizoriu pe o durată de maxim 30 de zile într-un spaţiu special destinat de pe raza Sectorului 2. În situaţia în care autovehiculul nu va fi ridicat în termen de 30 de zile, deţinătorul acestuia va fi înştiinţat prin mijloace specifice (afişarea pe site-ul instituţiei, media) că vehiculul va fi mutat în spaţiul administrat de ADP S2 situat în oraşul Pantelimon, Bulevardul Biruinţei nr 147- 149.

Perioada maximă de depozitare în spaţiile special amenajate a vehiculelor ridicate este de şase luni. În situaţia în care proprietarul nu se prezintă în acest termen, reprezentanţii ADP vor înştiinţa Poliţia locală, care va proceda în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE