PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ministerul Dezvoltării elaborează o singură lege pentru reglementarea serviciilor comunitare de utilități publice

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 24 august 2022, Hotărârea pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului serviciilor comunitare de utilități publice.

În prezent, domeniul serviciilor publice este reglementat printr-o lege generală, și alte 4 legi speciale privind fiecare tip de serviciu public. Codul va cuprinde dispoziții specifice fiecărui tip de serviciu public: serviciul de alimentare cu apă, canalizare, serviciul de alimentare cu energie termică, serviciul de salubrizare a localităților, serviciul public de alimentare cu gaze naturale, serviciul de iluminat public și serviciul de transport public local de călători.

Noul Cod legislativ țintește repartizarea optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale, va asigura o viziune unitară asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate, și va dezvolta metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale, precum și creșterea capacității autorităților și instituțiilor de la nivelul administrației publice centrale de a-și exercita, clar și coerent, calitatea de coordonator metodologic asupra creării politicilor publice în materia descentralizării.

”Alimentarea localităților cu apă potabilă sau gaz, transportul public sau iluminatul public modern, rețelele de termoficare stabile și funcționale, sau o rețea de canalizare optimă și salubrizarea localităților sunt permisele necesare unei localități moderne. Prin Codul serviciilor comunitare de utilități publice vom asigura un cadru unitar și stabil care va contribui la crearea unui mediu legislativ predictibil și la prestarea serviciilor comunitare de utilități publice la standarde ridicate” – a declarat ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila.

De asemenea, în cazurile în care există legislație europeană de aplicabilitate directă și imediată, prin cod se va realiza abrogarea expresă a unor acte normative care nu sunt în acord cu norma comunitară, eliminându-se, astfel, posibilitatea apariției de confuzii sau greutăți la nivelul luării deciziei administrative de implementare a legii.

ALTE ȘTIRI RECENTE