PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Consiliul Local Sector 5 a aprobat un Regulament de gestionare a parcărilor publice din administrarea autorităţii locale

Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat, în şedinţa de joi, un regulament de gestionare şi exploatare a parcărilor publice aflate în administrarea autorităţii locale.

Potrivit actului normativ, persoanele cu dizabilităţi care deţin cardul-legitimaţie au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate şi marcate corespunzător.

Pentru încălcarea vehiculelor electrice şi hibrid, posesorii de astfel de autovehicule beneficiază, în limita locurilor disponibile, de acces gratuit în parcările publice administrate de autoritatea locală dotate cu staţii de încărcare pentru vehiculele electrice. Accesul în parcările publice cu barieră se face în baza cardului de acces emis de Direcţia Generală de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Sectorului 5, pe baza solicitării deţinătorului autovehiculului electric sau hibrid.

Staţionarea pe locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice/hibrid este limitată la 4 ore. Peste acest interval şoferii trebuie să achite tariful de parcare.

Utilizatorii parcajelor publice au mai multe obligaţii, printre care se numără următoarele: să afişeze cardul de abonat la loc vizibil, în colţul din dreapta jos al parbrizului autovehiculului; să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, în caz contrar fiind răspunzător civil sau penal, iar abonamentul de utilizare a locului de parcare devine nul de drept. În cazul celor care nu folosesc un loc de parcare în baza unui abonament se poate restricţiona accesul în parcaj sau bloca roţile autoturismului.

Regulamentul prevede două zone tarifare, prima categorie fiind reprezentată de parcările supraetajate construite de către administrator (indiferent de locaţia acestuia), iar cea de-a doua de parcările construite pe drumul public sau în afara acestuia.

Orarul de funcţionare este de luni până duminică, în intervalul orar 0,00-24,00. Intervalul de tarifare de referinţă este de o oră. Acesta este nefracţionabil, primele 30 de minute fiind netarifate. Planul tarifar include două variante, respectiv tarifarea pe interval de referinţă sau abonamente lunare.

Tarifele de staţionare în parcările publice sunt de 5 lei pe oră la categoria I, respectiv de 2 lei pe oră la categoria II.

Regulamentul stipulează patru tipuri de abonamente, unul dintre acestea fiind cel pentru persoanele cu dizabilităţi. Abonamentul oferă dreptul de staţionare, pe durată nelimitată, în toate zonele tarifare, pe locuri destinate persoanelor cu dizabilităţi şi semnalizate corespunzător. Abonamentele se acordă gratuit, potrivit Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În cazul abonamentelor care se eliberează persoanelor fizice, tariful de utilizare a unui loc de parcare este de 50 de lei pe lună pentru parcările din categoria I şi de 40 de lei lunar pentru cele din categoria II.

În ceea ce priveşte abonamentele pentru persoanele fizice autorizare şi cele juridice, tariful pentru folosirea unui loc de parcare este de 70 de lei pe lună pentru parcările din categoria I şi 50 de lei lunar pentru cele din categoria II.

Pentru abonamentele cu loc rezervat, care se eliberează persoanelor fizice, juridice şi persoanelor fizice autorizate, tariful de utilizare a unui loc de parcare se cifrează la 100 de lei lunar pentru parcările din categoria I şi la 70 de lei pe lună pentru cele din categoria II. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE