PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Ciucă: Guvernul tratează finanţarea şi dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate

Guvernul tratează finanţarea şi dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate, a declarat, marţi, prim-ministrul Nicolae Ciucă, în cadrul primei întâlniri a Grupului de lucru interministerial pentru asigurarea abordării integrate a finanţărilor pentru sectorul apă-canal şi monitorizarea îndeplinirii condiţiilor specifice solicitate de COM în contextul cauzei 2018/2109, a informat Executivul.

„Trebuie să gestionăm mai eficient aceste investiţii la nivel naţional. Platforma din care faceţi parte va oferi posibilitatea instituţiilor guvernamentale şi autorităţilor locale să colaboreze şi să îşi coordoneze eforturile, fructificând împreună şansa oferită de banii europeni şi oferind românilor condiţii de viaţă la standarde necesare unui trai civilizat. Această abordare este cea mai potrivită pentru a susţine coerenţa dialogului pe care România îl poartă cu partenerii de la Comisia Europeană pe teme precum apa şi mediul. Sectorul apă-canal reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare pentru calitatea vieţii românilor şi pentru dezvoltarea economică a României. Guvernul României tratează finanţarea şi dezvoltarea sectorului apei ca pe o prioritate. Aducerea coordonării acestui Grupul de Lucru Interministerial la centrul Guvernului reprezintă un prim semnal în acest sens”, a afirmat prim-ministrul, citat într-un comunicat de presă al Guvernului.

Obiectivele grupului de lucru sunt identificarea exactă a situaţiei privind gradul de conformare la prevederile Directivei Consiliului 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, ale Directivei Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate şi a acţiunilor pentru atingerea ţintelor de conformare, inclusiv a resurselor financiare necesare, a responsabilităţilor şi a perioadei de timp necesare pentru implementarea acestora.

Grupul de lucru va informa lunar Guvernul în legătură cu progresele înregistrate, precum şi dificultăţile întâmpinate alături de soluţiile identificate.

Potrivit Guvernului, grupul de lucru trebuie să identifice corect şi complet nevoile de finanţare pentru sectorul apă-canal, inclusiv pentru localităţi sub 2.000 de locuitori, precum şi sursele de finanţare, care trebuie corelate cu nevoile concrete.

Realizarea unui plan de acţiuni concret cuprinzând paşii de urmat pentru asigurarea implementării proiectelor care răspund nevoilor identificate, inclusiv în contextul cauzei 2018/2109, şi monitorizarea îndeplinirii condiţiilor specifice solicitate de către COM sunt alte obiective ale grupului de lucru.

În prezent, România derulează sau are pregătite programe de finanţare pentru apă-canal de peste 10 miliarde euro, incluzând programele guvernamentale susţinute din fonduri europene – ceea ce rămâne de implementat din POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, PODD Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, alocarea de 1 miliard euro din PNRR, dar şi pe cele din bugetul naţional – Programul „Anghel Saligny”, programele Administraţiei Fondului pentru Mediu sau investiţiile preconizate ale operatorilor de apă şi ale autorităţilor locale.

„Acest grup de lucru trebuie să genereze suport pentru decizii necesare rezolvării marilor probleme vizând investiţiile în sector precum durata mare de pregătire a aplicaţiilor pentru finanţare, durata mare de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor, lipsa forţei de muncă specializate în rândul companiilor care proiectează şi execută sistemele de apă-canal, armonizarea nivelului calitativ al lucrărilor finanţate din diferitele programe, europene sau de la bugetul de stat, acoperirea cu finanţare a nevoilor comunităţilor sub 2.000 locuitori”, se arată în comunicat.

La nivelul Guvernului, grupul a fost preluat, prin intermediul Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene, sub coordonarea secretarului de stat Roxana Mînzatu.

La reuniune au participat toţi actorii implicaţi în domeniu – miniştrii Tanczos Barna (MMAP) şi Atilla Cseke (MDLPA), reprezentanţi ai MIPE, MS, MDRAP, precum şi ai autorităţilor locale, operatorilor de apă şi firmelor de construcţii. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE