PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Un proiect de reabilitare a aproape 32 de kilometri din reţeaua de termoficare, pe agenda CGMB

Un proiect privind reabilitarea a aproape 32 de kilometri din reţeaua de termoficare urmează să fie dezbătut de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), în şedinţa de vineri.

„Se aprobă participarea Municipiului Bucureşti la Programul Termoficare şi eşalonarea multianuală a implementării proiectului ‘Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)'”, prevede proiectul de hotărâre.

Proiectul prevede graficul de eşalonare anuală a plăţilor pentru acest obiectiv de investiţii. Anul acesta valoarea totală eligibilă ar urma să fie de 199,5 milioane de lei cu TVA, din care valoarea de la bugetul de stat 169,5 milioane de lei cu TVA şi contribuţia proprie de la bugetul local de aproape 30 de milioane de lei cu TVA. În 2023 valoarea totală eligibilă s-ar ridica la aproape 133 de milioane de lei cu TVA, din care valoarea totală de la bugetul de stat se cifrează la 113 de milioane de lei cu TVA şi aproape 20 de milioane de lei cu TVA contribuţia proprie de la bugetul local.

Prin proiect urmează să se aprobe finanţarea de la bugetul local al municipalităţii a tuturor cheltuielilor neeligibile care pot apărea pe durata derulării investiţiei.

Pentru a putea asigura continuitatea şi calitatea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, în cadrul Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul Bucureşti, aprobată prin Hotărârea CGMB nr. 260/2017 se prevede reabilitarea a 500 de kilometri de reţea a circuitului de transport de apă fierbinte, reprezentând un traseu de 250 de kilometri canal termic şi totodată circa 60% din întreaga reţea de transport, traseu împărţit în 67 de obiective. Înlocuirea ţevilor se va face folosind soluţia modernă a conductelor preizolate.

Prin Hotărârea CGMB nr. 216 din 2018 s-au aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)”.

Cele şapte obiective vizează Magistrala 1 Sud – Pantelimon, Magistrala II Sud – Bobocica, Magistrala II Sud Mihai Bravu, Magistrala II-III Grozăveşti, Magistrala Progresu Berceni, Magistrala Progresu Ferentari, Magistrala I-III Vest.

Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA a executat proiectele tehnice pentru toate cele şapte obiective şi a început execuţia lucrărilor pentru două dintre ele în iunie 2019, gradul de realizare al acestora fiind în prezent de 90%. Un al treilea obiectiv se află în derulare începând din februarie 2021, fiind executat în prezent în proporţie de 50%.

În octombrie 2021 au fost atribuite prin licitaţie deschisă contracte de execuţie a lucrărilor pentru încă două obiective, iar pentru un al treilea a fost atribuit contractul de lucrări prin normă internă către Compania Municipală Energetica la sfârşitul lunii decembrie 2021. Ultimul obiectiv se află în procedura de licitaţie deschisă, în etapa de evaluare a ofertelor.

Prin Hotărârea CGMB nr. 444 din 13 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii CGMB nr. 216 din 19 aprilie 2018 au fost actualizaţi indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, ţinând cont de modificările legislative care au intervenit în perioada 2018 – 2021, printre care se numără Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 care a crescut nivelul salariului mediu brut în construcţii. În urma actualizării, noua valoare a devizului general este de circa 429 de milioane de lei fără TVA. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE