PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Sector 6: Proiect de extindere a sistemului de colectare separată a deşeurilor din fonduri europene, adoptat de Consiliul Local

Un proiect privind extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor la nivelul Sectorului 6 din fonduri europene a fost adoptat de Consiliul Local în şedinţa de joi.


„Se aprobă depunerea proiectului ‘Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deşeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti’ în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020”, prevede hotărârea.

Totodată, actul normativ aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 103.267.446,05 de lei cu TVA. Cheltuielile eligibile se ridică la 103.222.226,05 de lei cu TVA, din care finanţarea nerambursabilă, în sumă de 101.157.781,51 de lei, reprezintă 98%, iar contribuţia beneficiarului de 2.064.444,54 de lei constituie 2%. Valoarea cheltuielilor neeligibile se ridică la 45.220 de lei cu TVA.

Hotărârea aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deşeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”, în procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv 2.064.444,54 de lei cu TVA, precum şi asigurarea şi susţinerii contribuţiei proprii aferente cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului, în valoare de 45.220 de lei cu TVA.

De asemenea, Consiliul Local a adoptat un proiect ce aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deşeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE