PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Primăria Sectorului 6 – Program de finanţare a proiectelor culturale în valoare de 1 milion de lei

Primăria Sectorului 6 dă startul, miercuri, programului de finanţare a proiectelor culturale, bugetul disponibil pentru această sesiune fiind de 1 milion de lei, potrivit unui comunicat al autorităţii locale transmis, miercuri, AGERPRES.

Asociaţiile sau fundaţiile, persoanele fizice/juridice autorizate care activează în domeniul cultural pot să depună cererile de finanţare în cadrul programului de finanţare nerambursabilă Cultura 2022.

Bugetul disponibil este repartizat astfel: proiecte mari – 500.000 de lei, maximum 100.000 de lei pentru fiecare iniţiativă; proiecte medii – 300.000 de lei, maximum 50.000 de lei pentru fiecare; proiecte mici – 200.000 de lei, maximum 25.000 de lei pentru o propunere.

Selecţia proiectelor depuse va fi făcută de reprezentanţi ai autorităţii finanţatoare şi specialişti din domeniul pentru care se organizează sesiunea.

Programul Cultura se adresează proiectelor din următoarele domenii: Arte vizuale, Arta digitală şi noile media, Artele spectacolului, Educaţie prin cultură, Intervenţie culturală, Promovarea culturii scrise, Proiecte mari cu caracter repetitiv.

Sunt eligibile să aplice la programul de finanţare persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, astfel: persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, care derulează activităţi culturale şi/sau activităţi complementare sau conexe domeniilor artistice şi culturale, cum ar fi cercetare, documentare, management de proiect, organizare evenimente etc; asociaţiile sau fundaţiile, având drept scop şi/sau obiective în domeniul activităţilor artistice şi culturale; societăţile care derulează activităţi culturale; persoanele juridice de drept public, finanţate integral sau parţial de la bugetul local, cu excepţia celor din subordinea Consiliului Local Sector 6; persoanele juridice de drept public, finanţate integral din venituri proprii.

Ghidul solicitantului în vederea acordării de finanţări nerambursabile poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 6. AGERPRES

ALTE ȘTIRI RECENTE