PARTENER APL MANAGEMENT

platforma pentru administrația publică locală

Opinii Experți

Înlocuirea amenzilor contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului  la prestarea unei activități în folosul comunității

Legiuitorul a reglementat prestarea unei activităţi în folosul comunităţii ca modalitate alternativă de executare a unei sancţiuni contravenţionale. Operaţiunea juridică de înlocuire a sancţiunii are loc în faza de executare şi vizează exclusiv stabilirea altei modalităţi de executare a sancţiunii cu amendă deja aplicată, schimbarea modalităţii de executare fiind determinată de faptul că amenda nu a fost achitată în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi nici nu există posibilitatea executării silite.

Pașii de parcurs în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii sunt:

  1. adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri cadru prin care să se stabilească domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta munca în folosul comunității;
  2. constatarea și declararea ca insolvabil a debitorului contravenient. Se vor completa în acest sens de către organul fiscal Anexa nr. 21 Proces verbal de constatare și declarare a insolvabilității model ITL 075 și Anexa nr. 17 Proces verbal de transfer a obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil model ITL 071;
  3. sesizarea întocmită de către organul fiscal local prin care solicită instanței de judecată înlocuirea amenzilor cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, conform modelului anexat;
  4. admiterea de către instanța de judecată a sesizării și stabilirea numărului de ore de muncă în folosul comunității ce urmează a fi efectuate de către contravenient;
  5. emiterea mandatului de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;
  6. comunicarea copiei de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, primarului unității administrativ-teritoriale și unității de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul contravenientul, precum și contravenientului;
  7. stabilirea de către primar a activității ce urmează să fie prestată de către contravenient, condițiile în care se execută sancțiunea și programul de lucru;
  8. prestarea de către contravenient a muncii în folosul comunității sub supravegherea persoanelor împuternicite în acest sens de către primar;
  9. scăderea amenzilor din evidența organului fiscal local. IMPORTANT – scăderea amenzilor se face numai după ce organul fiscal local primește confirmarea că munca în folosul comunității a fost prestată de către contravenient.

 

ALTE OPINII ALE EXPERȚILOR:

Iluminat Arhitectural

Iluminatul arhitectural este o artă care folosește lumina pentru a crea o atmosferă și o emoție specifică într-un spațiu. Poate fi folosit pentru a evidenția caracteristicile arhitecturale, pentru a crea o atmosferă intimă sau pentru a lumina un spațiu public.